Android : Code formatting trong Kotlin với Ktlint

Tram Ho


Khi chúng ta nói vể lint, nhiều developer nghĩ nó liên quan đến code style guide. Chà!, nhưng thực chất không chỉ có thế

Linting is the process of analyzing code for potential errors.

Là một Android developer, chúng ta sử dụng ngôn ngữ kotlin để phát triển ứng dụng của mình, nhưng làm sao để đoạn code của chúng ta clean và dễ đang để đọc? Có thể vẫn có nhiều người trong chúng ta vẫn bị ảnh hưởng bởi Java Code Style hay một số học theo Kotlin Style Guide

Ktlin có thể là trợ lý của chúng ta, nó được tạo ra để trở thành một định dạng viết tiêu chuẩn của Kotlin với sự đơn giản, mở rộng và có một công đồng hoạt động tích cực. Vậy làm thể nào để chúng ta sử dụng Ktlin trong project của mình?

Chúng ta nên đọc tài liệu trên Ktlint, có rất nhiều cách để cài đặt Ktlint, ở bài viết này mình chỉ giới thiệu 1 cách

Cài đặt

Add Plugin cho build.grade.kts của bạn

Sau đó setup các thuộc tính trong Ktlin

Thêm ktlin cho các subproject

Ví dụ chi tiết bạn có thể tham khảo ví dụ sau đây

Kiểm tra lại

Sau khi confige xong bạn có thể mở terminal và chay lệnh ./gradlew ktlintCheck để thấy các cảnh báo lỗi được tìm thấy


Khi chạy ./gradlew ktlintCheck nó sẽ hiển thị một số lỗi định dạng. Không chỉ có thế, nó sẽ hiển thị cho bạn chính xác lỗi gặp phải, bạn có thể tự động sửa lỗi bằng cách chạy lệnh: ./gradlew ktlintFormat

Tham khảo

https://proandroiddev.com/simplify-android-kotlin-code-with-ktlint-20c702108901

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo