Amazon chính thức công bố Aurora

Ngoc Huynh

Sau chín tháng kiểm thử, hiện tại Amazon Web Servicesa vừa mới công bố Aurora, một engine cơ sở dữ liệu mới đóng vai trò như là một dịch vụ thương mại hoàn thiện, và nó được xem như là một giải pháp thay thế tuyệt vời cho cơ sở dữ liệu MySQL đã và đang được sử dụng rộng rãi.

“Đối với phần lớn công việc liên quan đến việc sử dụng cơ sở dữ liệu, chúng tôi đề xuất sử dụng Amazon Aurora,” ông Matt Wood – tổng giám đốc của Amazon Web Services cho biết. “Chúng tôi mong đợi các khách hàng sẽ sử dụng Aurora như là một lựa chọn mặc định của họ.”

Công ty cho biết Aurora có thể hoạt động nhanh gấp năm lần triển khai MySQL tiêu chuẩn, và mang đến một cơ sở dữ liệu thương mại cao cấp đáng tin cậy.

Amazon đã tiết lộ về Aurora vào hồi tháng 11 năm ngoái tại hội nghị Reinvent. Nó đã được sửa lại cho phù hợp với giao diện của MySQL, nhưng sử dụng các công nghệ đám mây của riêng mình để thúc đẩy hiệu suất mạnh mẽ.

Phần mềm có khả năng thay đổi một cách dễ dàng, theo Amazon, đây là một tính năng nổi bật hơn các cơ sở dữ liệu nội bộ. Một tổ chức có thể bắt đầu bằng một triển khai kiểm thử nhỏ và sau đó tăng năng suất sản phẩm. Cơ sở dữ liệu có thể được sao chép cho các mục đích khác nhau chẳng hạn như cho các ứng dụng di động hay phân tích.

Amazon cam kết sẽ mang đến tính sẵn dùng lớn hơn 99.99%. Dịch vụ có thể tự động phát hiện và phục hồi hầu hết thất bại, mà không cần tái xây dựng cache của cơ sở dữ liệu. Dịch vụ sao chép dữ liệu của nhiều nodes có trên Amazon Simple Storage Service.

Trong quá trình kiểm thử nội bộ, Amazon đã chạy 100,000 bản cập nhập trong vòng 1 giây và 500,000 câu lệnh Select trong vòng 1 giây trên cả Aurora và MySQL, và nhận thấy rằng Aurora chạy nhanh gấp 5 lần.

AWS mang đến một phiên bản chính của MySQL trên RDS nhưng sẽ khuyến khích người dùng chọn lựa Aurora. Người dùng có thể dễ dàng triển khai các script và queries của MySQL trên Aurora. Các khách hàng đang sử dụng phiên bản RDS MySQL có thể chuyển đổi các cơ sở dữ liệu sang Aurora bằng việc sử dụng một công cụ đã được thêm vào AWS Management Console.

Hơn 1000 người dùng đã triển khai dịch vụ ở giai đoạn dùng thử, bao gồm Nasdaq, Pacific Gas And Electric, và nhà cung cấp dịch vụ quản lý nội dung Alfresco.

Với Aurora, Alfresco có thể chạy một cơ sở dữ liệu chứa đựng hơn 1 tỷ tài liệu mà được cập nhật, trung bình 3 triệu lần mỗi giờ.

Chia sẻ bài viết ngay