5 yếu tố để tối ưu hóa tìm kiếm trên App Store

App Store Optimization(ASO) là quá trình nâng cao khả năng hiển thị của một ứng dụng điện thoại di động (chẳng hạn như một chiếc iPhone, iPad, Android, ứng dụng Windows Phone) trên một app store (như Apple Appstore, Google Play). Thực hiện tốt ASO sẽ giúp ứng dụng của bạn đứng cao trong kết quả tìm kiếm của app store và sẽ giúp tăng số lượng tải ứng dụng.

Dưới đây là 5 trong rất nhiều yếu tố quan trọng mà các dev cần chú ý để tối ưu hóa tìm kiếm khi đưa app lên App Store.

  • Icon – Biểu tượng
  • Title – Tiêu đề
  • Screenshots – Các ảnh chụp màn hình
  • Description – Đoạn miêu tả
  • Keywords – Các từ khóa

tips_for_app_store_optimization1

ITZone via IDE Academy

Chia sẻ bài viết ngay