5 tài nguyên hay nhất dành cho các lập trình viên Android

Ngoc Huynh

Dù cho bạn là một lập trình viên Android mới vào nghề hay đã có nhiều kinh nghiệm, thì tất cả mọi người đều cần lời khuyên dành cho các tài nguyên tham khảo hay các thư viện mới để cải thiện và làm đơn giản hóa quá trình phát triển.

Do Google phát hành Android Nanodegree trên Udacity, nên chúng tôi hy vọng sẽ ngày càng có nhiều lập trình viên mới tham gia vào cộng động các lập trình viên Android (Android Developers community).

1. Tổ chức lập trình

Không phải tất cả các lập trình viên đều có chung một kiểu lập trình, do đó thật khó để hiểu hay làm việc cùng với code của một lập trình viên khác. Các kiểu lập trình nhất quán giúp cho các lập trình viên khác đọc code của bạn dễ dàng hơn bằng cách gán vào bộ các nguyên tắc tiêu chuẩn.

Vì Android sử dụng Java, nên chúng ta hãy xem qua Java Style Guide của Google. Trong tài liệu này chúng ta thấy rằng định nghĩa về các tiêu chuẩn lập trình của Google dành cho mã nguồn Java đã được hoàn thiện. Nếu bạn là một lập trình viên PHP, thì hãy xem xét đến tiêu chuẩn PSR không chính thức.

Chúng tôi đề xuất tài liệu Android Best Practices của Futurice, tài liệu này có những hướng dẫn về cách tiêu thụ các dịch vụ web, tổ chức các tệp tin Java vào trong các gói, đặt tên các nguồn để có thể đọc được tốt hơn, các vấn đề liên quan đến kiểm thử, lưu trữ dữ liệu và còn nhiều hơn thế nữa.

Cả 2 tài liệu mà chúng tôi đã đề cập trên đây là những hướng dẫn về lập trình, cấu tạo gói và các thư viện để sử dụng v.v…

Ngoài ra, còn có Android Boilerplate, tài liệu này không những chỉ dẫn phải sử dụng gì, mà còn “bắt” bạn phải sử dụng các kỹ thuật tốt nhất như unit testing, làm việc cùng với các nguồn của RESTful và dependency injection (DI).

2. Sử dụng các thư viện

Duy trì mã nguồn DRY (Don’t Repeat Yourself) và không nên tốn thời gian nghĩ về những thứ đã có rồi.

Android Arsenal là tài nguyên tuyệt vời của các ứng dụng, công cụ, thư viện Android. Bạn có thể tìm thấy các thư viện, bộ biên dịch ngược (decompiler), bộ mô phỏng (emulator) và nhiều hơn thế nữa để giúp bạn lập trình dễ dàng hơn.

Awesome Android Security là một thư viện đáng để bạn tìm hiểu nếu bạn quan tâm đến tính bảo mật của ứng dụng. Bạn có tìm thấy các công cụ chẳng hạn như bộ biên dịch ngược (decompiler) và đảo ngược các công cụ, các công cụ phân tích v.v…

3. Thiết kế các ứng dụng tốt hơn

Người dùng đánh giá chất lượng của ứng dụng mà bạn tạo ra trong vòng 30 giây đầu tiên. Cho dù ứng dụng của bạn là một ứng dụng mà bạn đã dồn hết tâm huyết, nhưng nếu nó không nổi bật, thì sau đó cũng sẽ được đánh giá không tốt.

Awesome Android UI là một thư viện UI tuyệt vời khác mà bạn có thể sử dụng để làm cho ứng dụng của bạn nổi bật hơn.

Androiduiux là một blog, cập nhật thường xuyên các bài báo giới thiệu các công nghệ tốt nhất dành cho thiết kế UI và UX của ứng dụng.

4. “Me No Speak Java”

Nếu bạn không biết cách để viết lập trình Java, thì bạn vẫn có thể viết được các ứng dụng Android. Bạn có thể viết các ứng dụng lai (hybrid app) ví dụ như: các ứng dụng di động được phát triển bằng việc sử dụng HTML, CSS và JavaScript. Một trong những lựa chọn tốt nhất là Ionic Framework và giải pháp full-stack dành cho push notifications, phân tích v.v…

NativeScript là một framework mới hơn và cho phép các lập trình viên sử dụng JavaScript để xây dựng các ứng dụng gốc (native app) dành cho các nền tảng Android, iOS, Windows Phone đang sử dụng cùng mã nguồn.

Nếu bạn là một lập trình viên C#, thì Xamarin.Android là một nguồn đáng để quan tâm vì nó được xây dựng dựa trên phiên bản mã nguồn mở của C#, Mono. Kết quả là lập trình sẽ tương tự với lập trình Java gốc và được tối ưu hóa hơn một số lựa chọn lai.

5. Luôn cập nhật

Có nhiều lập trình viên có kinh nghiệm đang thường xuyên viết các bài viết về Android. Các blog nổi tiếng là Android Oficial BlogAndroid Developers Blog. Cả hai blog này là những blog chính thức do các lập trình viên Android quản lý.

Android Weekly là một thư thông tin miễn phí giúp bạn cập nhật về Android Development (phát triển Android). Ngoài ra còn có Android CentralAndroid Authority, luôn cập nhật các tin tức mới nhất về Android.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://www.sitepoint.com/