5 sự thật về những lời cam kết của nhân viên

Linh Le

Một tác gia kì cựu của CIO.com, Sarah White, đã tham gia vào nghiên cứu gần đây để xem xét sự ảnh hưởng của nhân viên đối với doanh nghiệp và nền kinh tế nói chung.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : https://www.idg.tv