4 cách giúp bạn viết câu điều kiện tốt hơn trong JavaScript

Tram Ho

Khi làm việc với JavaScript, chúng ta thường gặp nhiều câu lệnh điều kiện, sau đây là 5 cách giúp bạn clean code hơn mà mình tìm hiểu được. Let’s go ! 👇

1. Dùng Array.includes với nhiều biểu thức điều kiện

Hãy xem một ví dụ sau:

Thoạt nhìn, ví dụ trên trông có vẻ tốt. Nhưng nếu bạn cần check thật nhiều fruit thì lúc ấy code của bạn sẽ thật dài dòng với thật nhiều ||.
Khi đấy, bạn có thể dùng Array.includes dưới biểu thức điều kiện để check chúng.

Chúng ta đã gom redFruit thành một mảng để có thể sử dụng includes. Điều này làm cho code của bạn gọn gàng hơn nhiều đúng không nào. 😆

2. Nội dung điều kiện nào ít hơn thì nên trả về trước

Mở rộng ví dụ trên, chúng ta có 2 điều kiện

  • Nếu fruit không tồn tại thì quẳng cho nó cái lỗi 😜
  • Nếu redFruit chứa fruitquantity lớn hơn 10

Cùng xem ví dụ nào

Một nguyên tắc chung mà ban nên tuân theo, đó là những gì không hợp lệ thì chúng ta nên handle chúng trước và return nếu cần thiết.
Chúng ta có thể làm gọn code trên bằng cách đảo chiều các câu điều kiện, Hãy thử xem nhé

Với cách này code của bạn sẽ ngắn gọn hơn, và ít lồng nhau trong câu điều kiện if, và việc đảo chiều điều kiện giúp ban tư duy logic tốt hơn.

3. Dùng tham số mặc định cho Function và Destructuring

Với ví dụ dưới, chúng ta luôn kiểm tra một tham số truyền vào có null / underfined và gán giá trị mặc định cho nó khi làm việc trong JavaScript

Trong thực tế chúng có thể ‘tiết kiệm’ một biến q bằng cách gán giá trị mặc định cho tham số quantity

Vậy nếu fruit là một Object thì sao, liệu chúng ta có thể gán giá trị mặc định cho chúng ?

Nhìn vào ví dụ trên, chúng ta sẽ phải check tồn tại của fruit && fruit.name. Nhưng sử dung destructuring và gán giá trị mặc định cho nó thì sẽ không phải check như vậy nữa

4. Dùng Array.every và Array.some cho biểu thức điều kiện từng phần hoặc toàn phần

Trong tips cuối cùng này, chúng ta cùng quay lại với method của Array. Ví dụ sau đây, mình muốn check tất cả fruit có cùng một màu

Bạn có thấy code quá dài dòng ko, chúng ta có thể giảm số lượng dòng code bằng cách dùngArray.every

Gọn gàng hơn nhiều nhỉ 😆 . Tương tự, chúng ta cũng có thể kiểm tra tồn tại ít nhất một fruit có màu red với Array.some

Trên đây 4 cách để các bạn có thể clean code của mình hơn khi dùng các câu lệnh điều kiện trong JavaScript. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. 😍

Bài viết có tham khảo tại: Tips JavaScript

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo