4.4 tỷ người trên thế giới vẫn chưa kết nối Internet

Ngoc Huynh

World wide web (gọi tắt là web) vẫn chưa có ở một số nơi trên thế giới.

Một nghiên cứu mới toàn diện của McKinsey & Company về các rào cản thông qua Internet trên khắp thế giới đã làm sáng tỏ một thực tế đáng kinh ngạc: 4.4 tỷ người bị phân tán trên toàn cầu, bao gồm 3.2 tỷ người đang sống ở 20 quốc gia, vẫn chưa được kết nối internet.

Số lượng người chưa được kết nối Internet ở một số nước đang gây sửng sốt. Ấn Độ là nơi sinh sống của gần một phần tư 1/4 dân số của thế giới chưa được kết nối internet; Trung Quốc có hơn 730 triệu người; Indonesia có 210 triệu người; Bangladesh có gần 150 triệu người; Brazil có gần 100 triệu người. Ngay cả ở Mỹ, có 50 triệu người không sử dụng Internet.

Nhìn vào tỷ lệ phần trăm số người ở một số nước nhất định vẫn chưa kết nối với Internet, cho thấy có một vài nơi sự thâm nhập của internet còn rất ít. Tại Myanmar, có 99.5% dân số không có kết nối internet; ở Ethiopia có gần 98%; ở Tanzania có hơn 95%, và tại Cộng hòa Dân chủ Congo là 94.8%.

Hầu hết số người không được kết nối internet trên thế giới, thì có khoảng 64% sống ở các vùng nông thôn, nơi mà cơ sở hạ tầng, chăm sóc sức khỏe, giáo dục và việc làm còn nghèo nàn, đã gây cản trở việc thông qua Internet, nghiên cứu cho biết. Ví dụ, tại Ấn Độ, khoảng 45% dân số sống không có điện, làm cho người dân không thể truy cập Internet.

Ngoài ra, đó cũng là một dấu hiệu của sự bất bình đẳng. Đặc biệt là ở các nước như Hoa Kỳ, nơi mà các rào cản đối với việc thông qua Internet là tương đối thấp. “Giải quyết sự chênh lệch ngày càng lớn giữa người giàu và người nghèo ở Hoa Kỳ có thể giúp cải thiện khả năng chi trả việc truy cập Internet cho những người ở tầng lớp thấp nhất”, nghiên cứu nhận định.

Về khía cạnh giáo dục: có khoảng 900 triệu người không được kết nối internet là mù chữ.

Những người chưa có kết nối internet và hơi khác thường, phần lớn là thanh niên. Có hơn 80% số người chưa được kết nối internet có độ tuổi dưới 55, và hơn 42% có độ tuổi dưới 25. Bao gồm trẻ em, một số ít trong các em không thể giữ một con chuột, huống chi là quản lý một modem. Nó cũng bao gồm một số người lớn tuổi vẫn chưa biết sử dụng máy vi tính.

Cho dù 4,4 tỷ người vẫn sống mà không có Internet sẽ dần dần được kết nối internet, nhưng xét cho cùng chúng ta vẫn còn cách khá xa với các loại kết nối trên thế giới như Eric Schmidt của Google, đã được nói đến trong những năm gần đây.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://www.washingtonpost.com/