3D Gallery Đơn Giản Chỉ Với CSS

Tram Ho

Giới Thiệu

Tạo thư viện ảnh sáng tạo, tự động, chỉ với CSS xoay qua các hình ảnh trong không gian 3D đơn giản mà không cần sử dụng javascript.
Bên dưới là các bước thực hiện. Các bạn có thể tham khảo tại codepen này nhé:

Các Bước Thực Hiện

  1. Tạo HTML và add images vào để tạo khung list ảnh

  1. Styles cho thư viện ảnh xoay tròn

  1. Xác định vị trí ban đầu của mỗi ảnh

Kết

Đơn giản không ạ, chỉ cần 3 bước đơn giản, anh em đã có 1 thư viện ảnh vô cùng sáng tạo
tài liệu tham khảo: https://www.cssscript.com/3d-rotator-gallery/

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo