21 nguồn mở tuyệt vời để viết các ứng dụng iOS bằng Swift

Series những dự án nguồn mở ấn tượng.

Swift là 1 ngôn ngữ lập trình mục đích chung, được Apple phát triển cho iOS, OS X, watchOS và tvOS. Hiện tại, đây là ngôn ngữ nguồn mở nổi tiếng nhất trên Github.

Mybridge AI đã đánh giá chất lượng nội dung và xếp hạng những bài viết tốt nhất dành cho các chuyên gia. Bài viết này sẽ so sánh gần 900 ứng dụng nguồn mở được viết bằng Swift và đã chọn được 21 dự án hàng đầu.

900 còn lại 21. Tương đương với 2,3% cơ hội được nhắc đến trong danh sách này.

Các dự án nguồn mở này rất hữu ích với những người mới bắt đầu để đọc source code và những programmers có kinh nghiệm làm việc tốt với các dự án hiện tại. Danh sách này có tính cạnh tranh cao và đã bao gồm các dự án iOS tốt nhất, có thể giúp bạn code hiệu quả hơn với ngôn ngữ Swift. (Lưu ý rằng danh sách này không có các thư viện)

No.1

[Official] Ứng dụng Firefox iOS được phát triển với Swift (Github Stars: 6,263).

No.2

[Official] WordPress cho iOS viết bằng Swift (Github Stars: 1,450).

No.3

[Official] Artsy: Ứng dụng đấu giá, viết bằng Swift dành cho các tác phẩm nghệ thuật (Github Stars: 1,450)

No.4

Ứng dụng tin tức designer Mengto được xây dựng bằng Swift (Github Stars: 1,921)

No.5

Ứng dụng iOS Flappy với Swift (Github Stars: 8,035).

No.6

[Official] Ứng dụng wire iPhone và iPad lập trình với Swift (Github Stars: 1,463).

No.7

[Official] Bật VPN như 1 người hùng. Ứng dụng nguồn mở lập trình với Swift (Github Stars: 2,768).

No.8

Yep: Được viết bằng ngôn ngữ Swift, đây là một cộng đồng tụ họp những thiên tài (Github Stars:4,796).

No.9

WeChat clone viết bằng Swift (Github Stars: 1,693).

No.10

2048 cho Swift (Github Stars: 2,326).

No.11

AudioKit: Nền tảng tổng hợp, xử lý và phân tích audio nguồn mở được xây dựng với Swift (Github Stars: 2,498).

No.12

Đọc tin với Hacker News được viết bằng Swift (Github Stars: 1,259).

No.13

Furni cho iOS: 1 ứng dụng cửa hàng nội thất được đội ngũ lập trình của Twitter viết bằng Swift 2 (Github Stars: 1,167).

No.14

Dunk: Ứng dụng của khách hàng Dribbble viết bằng Swift (Github Stars: 608).

No.15

Charter: Ứng dụng danh sách mail nguồn mở dành cho iPhone & iPad viết bằng Swift (Github Stars: 337).

No.16

Swift Radio: Ứng dụng kênh radio nguồn mở với các tính năng mạnh mẽ, chuyên nghiệp (Github Stars: 1,486).

No.17

Một lịch trực quan tùy chỉnh được viết bằng Swift (Github Stars: 2,136).

No.18

PixPic: Một ứng dụng chỉnh sửa ảnh bằng Swift (Github Stars: 585).

No.19

Gulps: Ứng dụng Swift nguồn mở dành cho iOS và Apple Watch, dùng để kiểm tra mức tiêu thụ nước của cơ thể mỗi ngày (Github Stars: 717).

No.20

Ứng dụng clone Youtube iOS viết bằng Swift 3 (Github Stars: 687).

No.21

Khách hàng của SoundCloud viết bằng Swift (Github Stars: 293).

Nguồn: IDE Academy via medium.mybrigde.co

Chia sẻ bài viết ngay