21 công cụ quản lý SQL tốt nhất năm 2019

Linh Le

There are many SQL management tools available in the market, and therefore it is challenging to select the best tool for your SQL project management. The following is a curated list of best SQL tools with key features, and download links.

Có rất nhiều công cụ quản lý SQL có sẵn trên thị trường nên sẽ rất khó để chọn công cụ thích hợp nhất để quản lý dự án SQL của bạn. Sau đây là danh sách các công cụ SQL tốt nhất cùng các tính năng chính và liên kết tải xuống.

1) Aqua Data Studio

 

Aqua Data Studio là môi trường phát triển tích hợp SQL phổ biến (IDE) cho phép các nhà phát triển cơ sở dữ liệu, DBA và nhà phân tích dữ liệu/doanh nghiệp phát triển, quản lý và phân tích dữ liệu cho hơn 30 nền tảng từ một giao diện.

Tính năng:

– Kết nối với nhiều nguồn dữ liệu, bao gồm các relational, NoSQL và cloud platform
– So sánh và đồng bộ hóa schema DDL giữa các đối tượng cơ sở dữ liệu (CSDL)
– Phát triển và gỡ lỗi các script để tự động hóa các hoạt động cơ sở dữ liệu thông thường
– Tạo và thực hiện các truy vấn SQL trên nhiều nền tảng để tạo ra kết quả phân tích
– Truy cập và thay đổi dữ liệu truy vấn nhanh chóng và dễ dàng với trình chỉnh sửa dữ liệu dạng bảng tiện lợi
– Tạo biểu đồ, đồ thị và các hình vẽ trực quan khác để hiển thị và phân tích dữ liệu

2) Studio for SQL Server

dbForge Studio for SQL Server là một IDE mạnh mẽ để quản lý, quản trị, phát triển, báo cáo dữ liệu, phân tích dữ liệu,… SQL Server. Các nhà phát triển SQL và DBA thực hiện các tác vụ CSDL phức tạp có thể sử dụng công cụ GUI để tăng tốc hầu hết mọi trải nghiệm với CSDL, như thiết kế CSDL, viết mã SQL, so sánh CSDL, đồng bộ hóa lược đồ và dữ liệu, tạo dữ liệu thử nghiệm có ý nghĩa và nhiều trải nghiệm khác.

Tính năng:

– Quản lý thay đổi cơ sở dữ liệu đáng tin cậy
– Hỗ trợ mã hóa thông minh
– Bảo vệ dữ liệu và giải quyết vấn đề tốt hơn
– Quản trị SQL Server chuyên nghiệp đối với quản lý cơ sở dữ liệu an toàn
– Báo cáo SQL Server tốt hơn

3) Adminer

Adminer là một công cụ quản lý SQL dùng để quản lý CSDL, bảng, relation, index, người dùng. Công cụ này hỗ trợ tất cả các hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu phổ biến như MySQL, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle và MongoDB.

Tính năng:

– Kết nối với máy chủ cơ sở dữ liệu bằng tên người dùng và mật khẩu
– Tùy ý chọn cơ sở dữ liệu hiện có hoặc tạo cơ sở dữ liệu mới
– Cho phép sửa tên, loại, collation, nhận xét và giá trị mặc định của các cột
– Thêm, thả bảng và cột. Hỗ trợ tất cả các loại dữ liệu, blob qua việc chuyển tập tin
– Hiển thị người dùng và quyền và thay đổi chúng. Hiển thị các biến có liên kết đến tài liệu
– Quản lý sự kiện và phân vùng bảng
– Tùy ý tùy chỉnh mở rộng

Download link: https://www.adminer.org/en/editor/

4) DBComparer:

Đây là một công cụ quản lý SQL để phân tích sự khác biệt trong cấu trúc cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server. Công cụ này cho phép so sánh các đối tượng cơ sở dữ liệu như bảng, cột, index, foreign key, lược đồ, v.v.

Tính năng:

– So sánh và đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu trên các máy chủ khác nhau cũng như trên một máy chủ
– Sử dụng ứng dụng Console
– Hỗ trợ làm việc với nhiều dự án cùng một lúc
– Nhiều lựa chọn để thực hiện so sánh và đồng bộ hóa
– Trình SQL Script Editor tích hợp sẵn với công cụ làm đẹp code (syntax highlight)
– Giao diện người dùng đồ họa đẹp
– Hỗ trợ phiên bản SQL Server mới nhất

Download link: http://dbcomparer.com/Download/Default.aspx

5) EMS SQL Manager:

EMS SQL Manager cho phép người dùng tạo và chỉnh sửa các đối tượng cơ sở dữ liệu SQL Server và tạo, sửa đổi, thực thi và lưu các SQL query.

Tính năng:

– Hỗ trợ đầy đủ PostgreSQL
– Thiết kế công cụ xây dựng truy vấn vừa dễ nhìn mà vừa có chữ hiển thị
– Quản lý và điều hướng cơ sở dữ liệu nhanh chóng
– Công cụ có các chức năng nâng cao về thao tác dữ liệu
– Quản lý bảo mật hiệu quả
– Khả năng xuất và nhập dữ liệu ấn tượng
– Thiết kế cơ sở dữ liệu vô cùng trực quan
– Trình hướng dẫn thực hiện các tác vụ bảo trì PostgreSQL dễ sử dụng
– Truy cập vào PostgreSQL Server thông qua giao thức HTTP
– Quản lý thay đổi cơ sở dữ liệu

Download link: https://www.sqlmanager.net/en/products/mssql/manager/download

6) SQuirrel SQL:

Đây là công cụ quản trị cơ sở dữ liệu dựa trên JAVA (Java-based database). Công cụ quản lý JDBC compliant SQL này cho phép người dùng xem cấu trúc cơ sở dữ liệu và đưa ra các lệnh SQL. Ngoài ra, công cụ cũng hỗ trợ các cơ sở dữ liệu như Firebird, Microsoft Access, Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle, Sybase,..

Tính năng:

– Xem nhanh và chỉnh sửa dữ liệu trong bất kỳ JDBC-compliant database
– Cho phép xem metadata của cơ sở dữ liệu
– Làm việc với nhiều cơ sở dữ liệu trên các máy cục bộ và từ xa
– Sử dụng một giao diện duy nhất để làm việc với các công cụ cơ sở dữ liệu khác nhau

Download link: http://squirrel-sql.sourceforge.net/

7) SQLite Database Browser:

SQLite Database Browser là một công cụ SQL nguồn mở cho phép người dùng tạo, thiết kế và chỉnh sửa các file cơ sở dữ liệu SQLite. Công cụ này cho phép hiển thị log của tất cả các lệnh SQL do người dùng hoặc ứng dụng tạo ra.

Tính năng:

– Tạo và xóa index
– Duyệt, chỉnh sửa, thêm và xóa hồ sơ
– Nhập và xuất hồ sơ dưới dạng văn bản
– Nhập và xuất bảng từ file CSV
– Nhập và xuất cơ sở dữ liệu từ các file SQL dump
– Kiểm tra log của tất cả các lệnh SQL do ứng dụng tạo ra

Download link: http://sqlitebrowser.org/

8) DBeaver:

DBeaver là một công cụ cơ sở dữ liệu nguồn mở dành cho các nhà phát triển và quản trị viên cơ sở dữ liệu. Công cụ này hỗ trợ JDBC compliant database như MySQL, Oracle, IBM DB2, SQL Server, Firebird, SQLite và Sybase.

Tính năng:

– Là công cụ mã nguồn mở và miễn phí
– Cho phép duyệt và thay đổi metadata của CSDL, bảng, key và index và cột.
– SQL Editor gồm có tự động định dạng, tự động hoàn tất và hyperlink
– Cho phép tìm kiếm các đối tượng cơ sở dữ liệu như bảng, cột, constraint và procedure

Download link: http://dbeaver.jkiss.org/download/

9) DBVisualizer Free

DbVisualizer Free là công cụ quản lý SQL cho phép người dùng quản lý khá nhiều cơ sở dữ liệu gồm Oracle, Sybase, SQL Server, MySQL, Informix, H3 và SQLite.

Tính năng:

– Có SQL Editor hỗ trợ tính năng tự động hoàn tất
– Cho phép thực thi các tập lệnh SQL nhiều câu lệnh
– Xuất được lược đồ và cơ sở dữ liệu
– Cho phép nhập dữ liệu từ file CSV
– Đi kèm với Query Builder được cài đặt sẵn
– Bộ điều hướng dữ liệu khóa ngoại (Foreign Key Data Navigator)

Download link: https://www.dbvis.com/download/

10) HeidiSQL:

Một công cụ quản lý SQL đáng tin cậy khác là HeidiSQL. Công cụ này được thiết kế bằng hệ quản trị CSDL phổ biến MySQL Server, các cơ sở dữ liệu Microsoft SQL và PostgreSQL. HeidiSQL cho phép người dùng duyệt và chỉnh sửa dữ liệu, tạo và chỉnh sửa bảng, khung nhìn (view), trình kích hoạt (trigger) và các sự kiện theo lịch trình.

Tính năng:

– Là công cụ mã nguồn mở và miễn phí
– Cho phép kết nối với nhiều máy chủ trong một cửa sổ
– Tạo và sửa đổi bảng, khung nhìn, các sự kiện được lưu trữ và các sự kiện được lập lịch.
– Xuất từ một cơ sở dữ liệu máy chủ sang máy chủ khác
– Giúp quản lý quyền người dùng
– Thoải mái tìm và chỉnh sửa dữ liệu bảng bằng lưới
– Giám sát và hủy các client-process
– Sửa chữa và tối ưu hóa nhiều bảng cùng một lúc

Download link: https://www.heidisql.com/download.php

11) FlySpeed SQL Query:

FlySpeed SQL Query là công cụ xử lý dữ liệu dành cho tất cả người dùng cơ sở dữ liệu và các nhà phát triển. Công cụ này cho phép người dùng xây dựng các truy vấn trên các máy chủ cơ sở dữ liệu khác nhau mà không cần phải có bất kỳ kiến thức sâu về cú pháp SQL.

Tính năng:

– Kết nối với các máy chủ cơ sở dữ liệu khác nhau một cách tự nhiên hoặc sử dụng ODBC
– Duyệt và sửa đổi dữ liệu từ các bảng và truy vấn trong lưới hoặc sử dụng chế độ xem dạng tùy chỉnh
– Duyệt, sắp xếp và lọc dữ liệu ngay lập tức
– Phân tích tất cả các truy vấn SQL phức tạp
– Quản lý các truy vấn SQL thông qua trình biên tập trực quan, dễ nhìn
– Truy cập lịch sử thực hiện truy vấn SQL và cài đặt duyệt dữ liệu của bạn và lưu giữa các session làm việc
– Xuất dữ liệu sang các file Excel, CSV, HTML và XML
– Export data to Excel, CSV, HTML and XML files

Download link: http://www.activedbsoft.com/download-querytool.html

12) SQL Diagnostic Manager:

SQL Diagnostic Manager là công cụ giám sát hiệu suất được phát triển bởi Ideara. Công cụ này cung cấp giải pháp chẩn đoán giúp người dùng đánh giá độ bền và hiệu suất trong SQL Server của họ.

Tính năng:

– Dễ dàng cài đặt và sử dụng
– Giám sát hiệu suất cho các môi trường vật lý và ảo
– Phân tích toàn bộ môi trường SQL Server. Ngoài ra, còn cho phép thông báo khi phát hiện các vấn đề hiệu suất hoặc tính khả dụng.
– Theo dõi truy vấn và các kế hoạch truy vấn để xem lý do của việc block và deadlock.
– Lưu trữ dữ liệu tập trung trong SQL Diagnostic Manager Repository
– Xem bản tóm tắt các sự cố và cảnh báo hàng đầu
– Cung cấp một cái nhìn toàn diện về hiệu suất hiện tại
– Theo dõi các giao dịch ứng dụng với phân tích khối lượng công việc SQL

Download link: https://www.idera.com/productssolutions/sqlserver/sqldiagnosticmanager

13) Free SQL Performance Monitoring Tool:

Công cụ kiểm tra hiệu suất miễn phí SQL Performance Monitoring được phát triển bởi ManageEngine. Công cụ này cho phép người dùng theo dõi hiệu suất của máy chủ SQL và giám sát hiệu suất và tính khả dụng của các máy chủ MS SQL. Có thể sử dụng SQL Performance Monitoring với tất cả các phiên bản MS SQL như MS SQL 2012 và 2014.

Tính năng:

– Theo dõi hiệu suất thời gian thực của máy chủ MS SQL
– Nhận thông báo tức thời khi các tài nguyên như CPU, đĩa, bộ nhớ và SQL cache vượt quá giá trị ngưỡng giới hạn
– Xem thông tin chi tiết của Deadlocks, Lock wait và Latch wait time trên từng giây
– Xem thông tin chi tiết kết nối cơ sở dữ liệu hoạt động tức thời

Download link: https://www.manageengine.com/download.html

14) ApexSQL Monitor:

ApexSQL Monitor là một ứng dụng quản lý SQL dựa trên web, hỗ trợ giám sát nhiều trường hợp SQL Server.

Tính năng:

– Xem số liệu về hiệu suất của hệ thống
– Xác định deadlock và các vấn đề hiệu năng
– Sử dụng dashboard tổng quan để xem số liệu
– Phân tích thời gian chờ thực thi truy vấn và xem lại kế hoạch thực hiện truy vấn
– Tính toán baseline và threshold

Download Link: https://www.apexsql.com/Download.aspx?download=Monitor

15) AppDynamics:

Sản phẩm quản lý CSDL AppDynamics dành cho Microsoft SQL Server này là một công cụ SQL toàn diện, được sử dụng để giám sát các phiên bản SQL Server 2000, 2005, 2008, 2012 và 2014.

Tính năng:

– Quan sát hiệu suất của SQL Server khá sâu và chi tiết
– Cho phép xem các đối tượng SQL Server instance
– Hoàn thành bản ghi lại hiệu suất của SQL Server instance
– Báo cáo toàn diện về so sánh chuỗi thời gian và top các báo cáo SQL

Download link: https://www.appdynamics.com/free-trial/

16) Toad:

Toad là một công cụ SQL Server DBMS giúp tối đa hóa năng suất bằng cách sử dụng tự động hóa mở rộng, các luồng công việc trực quan và kiến thức chuyên sâu. Công cụ quản lý SQL này giải quyết các vấn đề, quản lý thay đổi và thúc đẩy các cấp cao nhất về chất lượng code.

Tính năng:

– Truy cập dữ liệu quan trọng một cách nhanh chóng để phân tích tại chỗ và xuất một lần vào một instance của Excel
– Có thể dễ dàng xác định sự khác biệt bằng cách so sánh và đồng bộ hóa máy chủ, dữ liệu và lược đồ.
– Quay lại các giao dịch trực tiếp từ nhật ký giao dịch mà không cần khôi phục lại từ bản sao lưu
– Có khả năng điều chỉnh truy vấn mạnh mẽ
– Thực thi tập lệnh và đoạn mã T-SQL cho nhiều trường hợp và máy chủ
– Bật tính năng điều chỉnh hiệu năng với quét và tối ưu hóa SQL tự động
– Được kiểm tra tình trạng hiệu suất miễn phí do cộng đồng đánh giá
– Thực hiện điều chỉnh hiệu suất ứng dụng với truy vấn tự động viết lại và tối ưu hoá
– Tự động hoá các quy trình lặp đi lặp lại như so sánh dữ liệu và lược đồ

Download link: https://www.toadworld.com/p/downloads

17) ZenPacks

Zenoss cung cấp các gói ZenPack để quản lý Microsoft SQL Server, My SQL, Cơ sở dữ liệu Oracle và PostgreSQL. Mỗi gói ZenPack có các tính năng cụ thể của từng nền tảng, với các API sẵn có giúp xác định những gì cần được theo dõi.

Tính năng:
– Mã nguồn mở và miễn phí
– Theo dõi các chỉ số hiệu suất cho các database instance
– Bảng và dung lượng ổ đĩa
– Thu thập các sự kiện và chuyển về giao diện điều khiển Zenoss Console
– Lập bản đồ các mối quan hệ tác động dịch vụ giữa các component
– Báo cáo hoạt động cơ sở dữ liệu với sự trợ giúp của Zenoss Console

Download link: https://www.zenoss.com/product/what-we-monitor/applications

18) SQL Server Storage Manager:

Trình quản lý lưu trữ SQL Server của Lepide là một tiện ích mã nguồn mở dùng để phân tích hiệu suất của Máy chủ SQL. Tiện ích này có khả năng hiển thị đầy đủ dung lượng lưu trữ và hiệu suất.

Tính năng:
– Không cần phải viết stored procedure phức tạp
– Cho phép hiển thị đồ họa đơn giản thể hiện tất cả các yếu tố của các máy chủ SQL
– Cung cấp một nền tảng tập trung để tạo các báo cáo hợp nhất của tất cả các tài nguyên SQL
– Cảnh báo theo thời gian thực dựa trên các tiêu chí dễ cấu hình
– Theo dõi, quản lý và lập kế hoạch dung lượng ổ đĩa cho các máy chủ SQL khác nhau
– Xác định các vấn đề về phân vùng bảng, chống phân mảnh và lập index
– Giảm thời gian lưu thông mạng bằng cách phân vùng index, CSDL và heap
– Đưa ra các báo cáo SQL mở rộng
– Hiển thị cơ sở dữ liệu, file và bảng biểu,… tốt hơn

Download link: https://www.lepide.com/sql-storage-manager/download.html

19) Microsoft SQL Server Management Studio Express:

SQL Server Management Studio Express là một công cụ mã nguồn mở dùng để truy cập, quản lý và phát triển tất cả các thành phần của SQL. Công cụ này hỗ trợ hầu hết các nhiệm vụ quản trị đối với SQL Server.

Tính năng:

– Một môi trường đơn tích hợp để quản lý và tạo lập cơ sở dữ liệu SQL Server Database Engine
– Cho phép người dùng gửi tới một Code Editor hoặc tạo script để sau này thực hiện.
– Các hộp thoại không có phương thức và có thể định lại kích cỡ giúp người dùng truy cập vào nhiều công cụ trong khi hộp thoại mở
– Hộp thoại lập lịch chung cho phép người dùng thực hiện hành động của các hộp thoại quản lý sau đó
– Xuất và nhập công cụ SQL Server Management Studio
– Lưu hoặc in các file XML Deadlock và Showplan được tạo tự động bởi SQL Server
– Có hướng dẫn về cách sử dụng SQL Server Management Studio giúp người dùng tận dụng được nhiều tính năng mới, từ đó làm việc hiệu quả hơn
– Có một màn hình hoạt động mới với chức năng lọc và tự động refresh
– Tích hợp các giao diện Mail Database
– Tích hợp trình duyệt web để tìm kiếm trợ giúp online hoặc MSDN
– Tích hợp Trợ giúp từ các cộng đồng online
– Cung cấp thêm thông tin qua hộp chứa tin nhắn và lỗi. Người dùng cũng gửi e-mail và tin nhắn đến nhóm hỗ trợ tại đây

Download link: https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads

20) Database Performance Analyzer for SQL Server:

SolarWinds Database Performance Analyzer là công cụ theo dõi và phân tích hiệu suất cho dành cho các admin cơ sở dữ liệu. Công cụ này cũng tìm ra lý do tắc nghẽn và giảm chi phí tổng thể của hoạt động liên quan đến cơ sở dữ liệu.

Tính năng:

– Theo dõi các ràng buộc về dung lượng, truy vấn và hiệu năng của máy chủ
– Là chuyên gia về cơ sở dữ liệu và đưa ra lời khuyên về tinh chỉnh truy vấn SQL
– Nhanh chóng tìm ra nguyên nhân của các vấn đề phức tạp
– Xác định các vấn đề cơ sở dữ liệu trong thời gian thực
– Hỗ trợ cơ sở dữ liệu qua nhà cung cấp từ giao diện đơn
– Chi phí cơ sở dữ liệu được giám sát thấp
– Phân tích deadlock và block
– Phân tích tất cả các yếu tố ảnh hưởng đến các thao tác thực thi trong SQL Server
– Giám sát cơ sở dữ liệu trong các môi trường lai, tại chỗ, ảo hóa và trong đám mây
– Giúp chủ động điều chỉnh truy vấn để ứng dụng có thể phản hồi nhanh hơn

Download link: http://www.solarwinds.com/downloads

21) Sequel Pro:

Sequel Pro là một công cụ quản lý cơ sở dữ liệu nhanh và dễ sử dụng dùng để làm việc với MySQL. Công cụ quản lý SQL này hữu ích trong việc tương tác với cơ sở dữ liệu. Bạn có thể dễ dàng để thêm cơ sở dữ liệu mới, thêm các bảng mới, thêm các hàng mới, và bất kỳ loại cơ sở dữ liệu khác bằng phần mềm này.

Tính năng:

– Là phần mềm quản lý SQL nguồn mở
– Cài đặt dễ dàng và nhanh chóng
– Không cần Java để chạy chương trình này
– Nhiều result set
– SQLPro hỗ trợ tất cả các loại cơ sở dữ liệu chính gồm MySQL, MariaDB, Microsoft SQL Server và Oracle 8i
– Đây là ứng dụng quản lý cơ sở dữ liệu Mac nhanh và dễ sử dụng, dùng để làm việc với cơ sở dữ liệu MySQL
– Cho phép bạn truy cập trực tiếp vào cơ sở dữ liệu MySQL trên máy chủ cục bộ và từ xa

Download link: https://www.sequelpro.com/

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : https://www.guru99.com