2 Cách làm cho phương thức protocol optional trong Swift

Tram Ho

Hôm nay thì trong bài viết này mình sẽ chia sẻ đến mọi người 2 cách dùng để làm cho protocol optional, theo đó là những lợi thế và bất lợi của nó.

Default Implement

Cách đầu tiên là tạo một extension của protocol rồi khởi tạo một phương thức rỗng của protocol đó.

Với cách tiếp cận này didDismiss() sẽ là một kiểu optional. Giờ thì ta hãy thử conform PickerViewDelegate vào một class xem sao nhé:

Đấy, complier không yêu cầu chúng ta phải cài đặt phương thức didDismiss()

Advantages:

  • Chúng ta có thể conform các cấu trúc vào một protocol
  • Cài đặt mặc định bên trong extension sẽ tự động được sử dụng khi chúng ta không cài đặt phương thức đó trong kiểu conforming

Disadvantages:

  • Trong trường hợp khi một phương thức optional trả về giá trị non-void, chúng ta sẽ cần bắt kịp và trả về giá trị bên trong cài đặt mặc định.

Objective-C ‘optional’ Keyword

Đánh dấu protocol với@objcvà phương thức optional với @objc optional/ optional:

Với cách tiếp cận này thì chúng ta không cần phải tạo thêm một extension, chỉ cần conform một class với protocol đó:

Với cách tiếp cận này thì mình tin mọi ngừoi cũng bắt gặp thường ngày nhưng có thể không để ý, đó chính là khi chúng ta conform protocol UICollectionViewDatasource. Khi nhìn vào codebase của UICollectionViewDatasource thì ta thấy ngoại trừ numberOfItemsInSectioncellForItemAt thì các phương thức khác đều có key word optionalở đầu, chính vì thế nên khi conform UICollectionViewDatasource thì ta phải bắt buộc khởi tạo hai phương thức trên:

Advantages:

  • Không cần tạo extension

Disadvantages:

  • Chỉ các subclass NSObject có thể kế thừa từ một protocol @objc. Có nghĩa là chúng ta không thể conform structs hay enums với protocol.
  • Nếu đột nhiên chúng ta cần phải gọi một phương thức optional thì ta bắt buộc phải thêm ? hoặc ! sau mỗi tên của phương thức (trường hợp chúng ta force unwrap và phương thức không được cài đặt thì app sẽ bị crash):

Kết luận:

Mặc dù cách thứ 2 có vẻ gọn gàng hơn nhưng mình recommend mọi người sử dụng cách đầu tiên bởi vì tính linh hoạt.
Bài viết hôm nay đã kết thúc, hi vọng mọi người có thể biết từ đây một chút gì đó nhé.
Thank you for reading!

Reference: https://medium.com/better-programming/2-ways-to-make-protocol-methods-optional-in-swift-f032836a343b

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo