15 Trường Học Đào Tạo Tốt Nhất Cho Nghề Lập Trình

Ngoc Huynh

Dữ liệu của LinkedIn tiết lộ các trường có hầu hết sinh viên tốt nghiệp làm ở vị trí lập trình phần mềm trong các công ty mơ ước.

Ngày nay chỉ cần các nhà lập trình phần mềm học ở bất cứ trường nào thì cũng có khả năng kiếm được một công việc tốt, nhưng không phải tất cả các công ty đều là những nơi mơ ước để các nhà lập trình làm việc. Gần đây LinkedIn đã phân tích xu hướng đào tạo và tuyển dụng từ khoảng 300 triệu người dùng và đã xác định được các trường có hầu hết sinh viên tốt nghiệp đang làm việc trong các công ty “mơ ước” (ví dụ: các công ty mà có khả năng hấp dẫn và giữ chân các nhân viên) trong các ngành nghề khác nhau.

Việc sử dụng các dữ liệu này từ LinkedIn, đây là tốp 15 trường là nơi nảy nở tài năng những người viết code nên dự định tham gia để làm tăng tối đa cơ hội nghề nghiệp trong các công ty nổi tiếng. Chúng tôi cũng lưu ý đến các cựu sinh viên công nghệ nổi tiếng khác, cũng như tỷ suất hoàn vốn dự kiến ở các bằng khoa học máy tính từ mỗi trường.

15. Đại học California, San Diego

Các nhà tuyển dụng hàng đối với các cựu sinh viên: Google, Qualcomm, Amazon, Microsoft

Các cựu sinh viên công nghệ đáng chú ý: Bud Tribble và Bill Atkinson, là các thành viên nhóm phát triển của Macintosh

Tỷ suất hoàn vốn hằng năm đối với bằng CS: 17.2%

Toàn thể xếp hạng giữa các trường ở Mỹ dựa trên tỷ suất hoàn vốn: vị trí thứ 11

14. Đại học Brown

Các nhà tuyển dụng hàng đối với các cựu sinh viên: Google, Microsoft, Oracle, Amazon

Các cựu sinh viên công nghệ đáng chú ý: Eliot Horowitz, đồng sáng lập Mongo DB; Andy Hertzfeld, thành viên nhóm phát triển Macintosh, John Tukey, người đã tạo ra thuật ngữ bit và software (phần mềm)

Tỷ suất hoàn vốn hằng năm đối với bằng CS: không có

Toàn thể xếp hạng giữa các trường ở Mỹ dựa trên tỷ suất hoàn vốn: không có

13. Đại học Texas ở Austin

Các nhà tuyển dụng hàng đối với các cựu sinh viên: IBM, Google, Microsoft, Amazon

Các cựu sinh viên công nghệ đáng chú ý: Michael Dell, người sáng lập hãng máy tính Dell

Tỷ suất hoàn vốn hằng năm đối với bằng CS: 14.5% (đối với người cư trú trong tiểu bang), 9.5% (đối với người cư trú ngoài tiểu bang bao gồm sinh viên quốc tế)

Toàn thể xếp hạng giữa các trường ở Mỹ dựa trên tỷ suất hoàn vốn: vị trí thứ 44 (đối với người cư trú trong tiểu bang), vị trí thứ 233 (đối với người cư trú ngoài tiểu bang bao gồm sinh viên quốc tế)

12. Đại học Illinois ở Urbana – Champaign

Các nhà tuyển dụng hàng đối với các cựu sinh viên: Google, Microsoft, Amazon, IBM

Các cựu sinh viên công nghệ đáng chú ý: Brendan Eich, người tạo ra JavaScript; Larry Ellison, người sáng lập Oracle; Marc Andreessen, đồng sáng lập Netcape; Steve Chen, đồng sáng lập Youtube; Max Levchin, đồng sáng lập Paypal.

Tỷ suất hoàn vốn hằng năm đối với bằng CS: 14.7% (đối với người cư trú trong tiểu bang), 11.1% (đối với người cư trú ngoài tiểu bang bao gồm sinh viên quốc tế)

Toàn thể xếp hạng giữa các trường ở Mỹ dựa trên tỷ suất hoàn vốn: vị trí thứ 39 (đối với người cư trú trong tiểu bang), vị trí thứ 160 (đối với người cư trú ngoài tiểu bang bao gồm sinh viên quốc tế)

11. Đại học California, Los Angeles

Các nhà tuyển dụng hàng đối với các cựu sinh viên: Google, Microsoft, Symantec, Amazon

Các cựu sinh viên công nghệ đáng chú ý:Vint Cerf, đồng sáng lập TCP/IP; Steve Crocker, thành viên của nhóm phát triển ARAPANET; Paul Baran, đã đặt ra khái niệm mạng lưới chuyển gói.

Tỷ suất hoàn vốn hằng năm đối với bằng CS: 17% (đối với người cư trú trong tiểu bang), 11.2% (đối với người cư trú ngoài tiểu bang bao gồm sinh viên quốc tế)

Toàn thể xếp hạng giữa các trường ở Mỹ dựa trên tỷ suất hoàn vốn: vị trí thứ 13 (đối với người cư trú trong tiểu bang), vị trí thứ 158 (đối với người cư trú ngoài tiểu bang bao gồm sinh viên quốc tế)

10. Đại học (Tie) Stanford

Các nhà tuyển dụng hàng đối với các cựu sinh viên: Google, Oracle, Apple, Microsoft

Các cựu sinh viên công nghệ đáng chú ý: Bill Hewett và Dave Packard, các nhà sáng lập Hewlett-Packard, Sergey Brin và Larry Page, nhà sáng lập Google; Elon Musk và Peter Thiel, đồng sáng lập Paypal.

Tỷ suất hoàn vốn hằng năm đối với bằng CS: 17.4%

Toàn thể xếp hạng giữa các trường ở Mỹ dựa trên tỷ suất hoàn vốn: vị trí thứ 8

9. Đại học (Tie) của Michigan

Các nhà tuyển dụng hàng đối với các cựu sinh viên: Google, Microsoft, Amazon, IBM

Các cựu sinh viên công nghệ đáng chú ý: Frances Allen, chuyên gia về bộ trình dịch tối ưu hóa và là người đàn ông đầu tiên giành giải thưởng Turning Award; Larry Page, đồng sáng lập Google; Sid Meier, người tạo ra Civilization; Dick Costolo, giám đốc điều hành của Twitter; Bill Joy, đồng sáng lập Sun Microsystems; Thomas Knoll, đồng tạo ra Adobe Photoshop.

Tỷ suất hoàn vốn hằng năm đối với bằng CS: 17.2% (đối với người cư trú trong tiểu bang), 10.6% (đối với người cư trú ngoài tiểu bang bao gồm sinh viên quốc tế)

Toàn thể xếp hạng giữa các trường ở Mỹ dựa trên tỷ suất hoàn vốn: vị trí thứ 36 (đối với người cư trú trong tiểu bang), vị trí thứ 185 (đối với người cư trú ngoài tiểu bang bao gồm sinh viên quốc tế)

8. Đại học Duke

Các nhà tuyển dụng hàng đối với các cựu sinh viên: Google, Microsoft, IBM, Amazon

Các cựu sinh viên công nghệ đáng chú ý: Tim Cook, giám đốc điều hành của Apple; John Chambers, giám đốc điều hành của Cisco

Tỷ suất hoàn vốn hằng năm đối với bằng CS: không có

Toàn thể xếp hạng giữa các trường ở Mỹ dựa trên tỷ suất hoàn vốn: không có

7. Đại học Washington

Các nhà tuyển dụng hàng đối với các cựu sinh viên: Microsoft, Amazon, Google, Facebook

Các cựu sinh viên công nghệ đáng chú ý: Bud Tribble và Bill Atkinson, thành viên nhóm phát triển của Macintosh; Tim Paterson, người tạo ra QDOS, QDOS đã trở thành nền tảng cho MS-DOS

Tỷ suất hoàn vốn hằng năm đối với bằng CS: 19.3% (đối với người cư trú trong tiểu bang), 12.9% (đối với người cư trú ngoài tiểu bang bao gồm sinh viên quốc tế)

Toàn thể xếp hạng giữa các trường ở Mỹ dựa trên tỷ suất hoàn vốn: vị trí thứ 2 (đối với người cư trú trong tiểu bang), vị trí thứ 89 (đối với người cư trú ngoài tiểu bang bao gồm sinh viên quốc tế)

6. Đại học California, Berkeley

Các nhà tuyển dụng hàng đối với các cựu sinh viên: Google, Oracle, Apple, Microsoft

Các cựu sinh viên công nghệ đáng chú ý: Jay Miner, người tạo ra máy tính Amiga; Eric Allman, người tạo ra sendmail; George Crow; thành viên nhóm phát triển của Macintosh; Spencer Kimball và Peter Mattis, những người tạo ra GIMP

Tỷ suất hoàn vốn hằng năm đối với bằng CS: 17.7% (đối với người cư trú trong tiểu bang), 12.4% (đối với người cư trú ngoài tiểu bang bao gồm sinh viên quốc tế)

Toàn thể xếp hạng giữa các trường ở Mỹ dựa trên tỷ suất hoàn vốn: vị trí thứ 4 (đối với người cư trú trong tiểu bang), vị trí thứ 108 (đối với người cư trú ngoài tiểu bang bao gồm sinh viên quốc tế)

5. Đại học Princeton

Các nhà tuyển dụng hàng đối với các cựu sinh viên: Google, Microsoft, Facebook, Amazon

Các cựu sinh viên công nghệ đáng chú ý: Alan Turing, được mệnh danh là “cha đẻ của khoa học máy tính”; John Kemeny, đồng tạo ra BASIC; Brian Kernighan, đồng tạo ra AWK

Tỷ suất hoàn vốn hằng năm đối với bằng CS: không có

Toàn thể xếp hạng giữa các trường ở Mỹ dựa trên tỷ suất hoàn vốn: không có

4. Học viện công nghệ Massachusetts

Các nhà tuyển dụng hàng đối với các cựu sinh viên: Google, Oracle, Microsoft, IBM

Các cựu sinh viên công nghệ đáng chú ý: Bill Hewett, đồng sáng lập Hewlett-Packard; Ken Olsen, sáng lập công ty thiết bị kỹ thuật số; Bob Metcalfe, người tạo ra Ethernet; Ray Stata và Matthew Lorber, đồng sáng lập Analog Devices

Tỷ suất hoàn vốn hằng năm đối với bằng CS: 15.5%

Toàn thể xếp hạng giữa các trường ở Mỹ dựa trên tỷ suất hoàn vốn: vị trí thứ 24

3. Đại học Cornell

Các nhà tuyển dụng hàng đối với các cựu sinh viên: Google, Microsoft, Oracle, Amazon

Các cựu sinh viên công nghệ đáng chú ý: Steven Sinofsky, nguyên trưởng bộ phận Windows tại Microsoft; Douglas McIlroy, người tạo ra Unix pipes

Tỷ suất hoàn vốn hằng năm đối với bằng CS: 13.8%

Toàn thể xếp hạng giữa các trường ở Mỹ dựa trên tỷ suất hoàn vốn: vị trí thứ 66

2. Caltech

Các nhà tuyển dụng hàng đối với các cựu sinh viên: Google, Oracle, Microsoft, Facebook

Các cựu sinh viên công nghệ đáng chú ý: Donald Knuth, tác giả của nghệ thuật lập trình máy tính (The Art of Computer Programming); John McCarthy, người tạo ra LISP; Ivan Sutherland, người tạo ra Sketchpad; Gordon Moore, đồng sáng lập Intel.

Tỷ suất hoàn vốn hằng năm đối với bằng CS: không có

Toàn thể xếp hạng giữa các trường ở Mỹ dựa trên tỷ suất hoàn vốn: không có

1. Đại học Carnegie Mellon

Các nhà tuyển dụng hàng đối với các cựu sinh viên: Google, Microsoft, Oracle, Amazon

Các cựu sinh viên công nghệ đáng chú ý: Andy Bechtolsheim và Vinod Khosla, đồng sáng lập Sun Microsystems; Charles Geschke, đồng sáng lập hệ thống Adobe; Ivan Sutherland, người tạo ra Sketchpad

Tỷ suất hoàn vốn hằng năm đối với bằng CS: 12.3%

Toàn thể xếp hạng giữa các trường ở Mỹ dựa trên tỷ suất hoàn vốn: vị trí thứ 112

Những vị trí xếp hạng còn lại

Đây là danh sách còn lại của tốp 25 trường học dành cho các nhà lập trình phần mềm của LinkedIn

16. Đại học Harvard

17. Đại học Rice

18. Đại học Pennsylvania

19. Đại học Arizona

20. Cao đẳng Harvey Mudd

21. Đại học Texas ở Dallas

22. Đại học bang San Jose

23. Đại học nam California

24. Đại học Washington tại St. Louis

25. Học viện công nghệ Rochester

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://www.itworld.com/