15 công cụ tạo dữ liệu kiểm thử tốt nhất năm 2020

Tram Ho

 • Tạo dữ liệu kiểm thử là quá trình tạo dữ liệu kiểm thử mẫu được sử dụng trong việc thực hiện các trường hợp kiểm thử. Có nhiều công cụ tạo dữ liệu kiểm thử có sẵn để tạo dữ liệu hợp lý trông giống như dữ liệu kiểm thử production. Bạn có thể sử dụng các công cụ này nếu không có sẵn dữ liệu.
 • Sau đây là danh sách các công cụ tạo dữ liệu thử nghiệm hàng đầu, với các tính năng phổ biến và liên kết trang web của họ. Danh sách chứa cả phần mềm nguồn mở (miễn phí) và thương mại (trả phí).

1. DATPROF

 • DATPROF đơn giản hóa việc lấy đúng dữ liệu kiểm thử vào đúng thời điểm. Với quyền riêng tư của DATPROF, bạn có thể che dấu dữ liệu kiểm thử của mình và tạo dữ liệu tổng hợp. Dữ liệu khách hàng của bạn được bảo vệ, nhưng các nhóm phần mềm vẫn có thể sử dụng dữ liệu kiểm thử đại diện.
 • Các tính năng:
 1. Bảo tồn đặc điểm dữ liệu
 2. Hiệu suất cao trên các tập dữ liệu lớn
 3. Phù hợp với nhiều ứng dụng và cơ sở dữ liệu
 4. Trình tạo dữ liệu tổng hợp tích hợp
 5. Hỗ trợ tích hợp CI / CD (tích hợp liên tục so với phân phối liên tục)
 6. Quản lý và làm mới môi trường dữ liệu kiểm thử của bạn từ một nền tảng trung tâm.

2. Redgate SQL Data Generator

 • Redgate SQL Data Generator tạo ra một khối lượng dữ liệu lớn trong vài cú nhấp chuột. Nó hỗ trợ các khóa ngoại để tạo dữ liệu nhất quán trên nhiều cấp độ.
 • Các tính năng:
 1. Công cụ tạo dữ liệu này cung cấp sự linh hoạt và kiểm soát thủ công để tạo dữ liệu khóa ngoài.
 2. Nó có hơn 60 máy phát điện sẵn có với nhiều tùy chọn cấu hình hợp lý.
 3. Bạn có thể lưu các câu lệnh SQL và trình tạo regexp để chia sẻ với nhóm của bạn.
 4. Công cụ này cung cấp hỗ trợ cho dòng lệnh để tạo dữ liệu tự động.
 5. Nó cho phép bạn nhập dữ liệu từ các nguồn dữ liệu hiện có.
 6. Redgate tạo trình tạo dữ liệu SQL tự động chuyển đổi dữ liệu khi dữ liệu nguồn thuộc các loại dữ liệu khác nhau.
 7. Nó cung cấp sự linh hoạt và kiểm soát thủ công để tạo dữ liệu khóa ngoài.

3. Informatica Test Data Management

 • Informatica Test Data Management là một ứng dụng tự động kết nối dữ liệu và kiểm tra khả năng tạo dữ liệu.
 • Các tính năng:
 1. Công cụ này tự động tìm vị trí dữ liệu để che giấu nhất quán (quá trình ẩn dữ liệu gốc với nội dung được chỉnh sửa) trên cơ sở dữ liệu.
 2. Informatica hỗ trợ cho các ứng dụng đóng gói để đảm bảo tính toàn vẹn của ứng dụng và tốc độ triển khai.
 3. Nó cung cấp giám sát và báo cáo tuân thủ.
 4. Người kiểm thử có thể lưu trữ, chia sẻ, gia tăng và sử dụng lại các bộ dữ liệu kiểm tra để tăng hiệu quả của họ trong kiểm thử phần mềm.
 5. Nó cung cấp một tập hợp toàn diện các kỹ thuật mặt nạ có thể liên tục che giấu các dữ liệu khác nhau trên các ứng dụng.

4. Double

 • Double là một giải pháp quản lý dữ liệu kiểm thử bao gồm dọn dẹp dữ liệu, tạo kế hoạch kiểm tra, chuyển đổi dữ liệu và chuyển đổi tệp “lịch sử”. Nó đảm bảo các tệp dữ liệu nhất quán, sạch sẽ để kiểm thử hiện các trường và báo cáo theo quy định.
 • Các tính năng:
 1. Tùy chọn quản lý dữ liệu có sẵn cho một loạt dữ liệu kiểm thử, bao gồm phần mềm T-Doble, SFRA (Phân tích đáp ứng tần số quét) và DTA (Khu vực thuế quan trong nước).
 2. Nó cho phép bạn chọn tùy chọn nào là cần thiết cho tổ chức của bạn
 3. Bạn có thể dễ dàng quản lý các dự án quản lý dữ liệu phù hợp với nghiệp vụ thực tiễn của bạn.
 4. Nó cho phép bạn tổ chức dữ liệu giữa các phòng ban, bộ phận và khu vực.

5. InfoSphere Optim

 • IBM InfoSphere Optim là một dữ liệu kiểm thử tạo ra một ứng dụng giúp tăng hiệu suất, trao quyền cho sự hợp tác giữa các ứng dụng và cơ sở dữ liệu trên các nền tảng.
 • Các tính năng:
 1. Bạn có thể lưu trữ dữ liệu từ các hồ sơ giao dịch lịch sử và các ứng dụng đã ngừng hoạt động, các ứng dụng đã ngừng hoạt động và các hồ sơ giao dịch lịch sử.
 2. Kiểm tra toàn diện khả năng quản lý dữ liệu.
 3. Nó cung cấp một giải pháp lưu trữ có thể mở rộng cho doanh nghiệp.

6. CA Test Data Manager

 • CA Test Data Manager là một công cụ để tạo dữ liệu kiểm thử. Bạn có thể sử dụng nó để lưu trữ, quản lý, tìm, chỉnh sửa, che giấu và dữ liệu tập hợp con. Nó cho phép bạn lưu trữ tập trung dữ liệu dưới dạng tài sản có thể sử dụng lại.
 • Các tính năng:
 1. Nó cung cấp các hình thức tự phục vụ năng động để tìm, xem, phân tích và quan sát dữ liệu kiểm thử .
 2. Bạn có thể dễ dàng nhận ra thông tin nhận dạng cá nhân (PII).
 3. Nó có thể tạo dữ liệu kiểm thử tổng hợp.
 4. Nó cho phép bạn tạo các bản sao ảo của dữ liệu kiểm thử.
 5. Công cụ này giúp bạn lưu trữ dữ liệu tập trung dữ liệu dưới dạng tài sản có thể sử dụng lại.

7. Solix EDMS

 • Solix EDMS là một ứng dụng để tạo dữ liệu kiểm thử. Nó có thể trích xuất các bộ giao dịch cụ thể của các đối tượng kinh doanh cần thiết cho các kiểm thử cụ thể.
 • Các tính năng:
 1. Nó giúp bạn xác định và tận dụng các chính sách tạo siêu dữ liệu và tập hợp con liên tục.
 2. Bạn có thể xác định và áp dụng định dạng để bảo tồn và che giấu các chính sách đối với dữ liệu an toàn và nhạy cảm.
 3. Nó cung cấp nhiều quy tắc tạo dữ liệu kiểm thử để tạo các tập hợp con chứa tất cả các đặc tính của dữ liệu production.
 4. Nó cung cấp nhiều hàm tập hợp con, bao gồm xóa, chèn và cắt bớt
 5. Nó giúp loại bỏ các rủi ro bảo mật không cần thiết và giảm đáng kể chi phí cơ sở hạ tầng của bạn.

8. SAP Test Data Migration Server

 • Máy chủ di chuyển dữ liệu kiểm thử SAP là một công cụ giúp phát triển, đảm bảo chất lượng, kiểm tra và hệ thống đào tạo của bạn với dữ liệu nghiệp vụ thực sự của SAP. Nó tăng hiệu quả bằng cách giảm thời gian cần thiết để quản lý dữ liệu trong các hệ thống phát triển và kiểm thử.
 • Các tính năng:
 1. Nó giúp bạn giảm cơ sở hạ tầng và chi phí
 2. Bạn có thể trích xuất và chuyển dữ liệu cho và kiểm thử
 3. Nó tối ưu hóa các hoạt động phát triển, kiểm tra hoặc đào tạo bằng cách cung cấp dữ liệu hiện tại thường xuyên.
 4. Công cụ này tuân thủ luật bảo mật dữ liệu bằng cách xáo trộn dữ liệu production nhạy cảm.
 5. Di chuyển dữ liệu qua các trung tâm dữ liệu chưa được kết nối.

9. DTM Data Generator

 • Ứng dụng tạo dữ liệu DTM cho p
  dữ liệu đích trước mỗi lần thực hiện để ngăn chặn việc thay đổi các bảng thay đổi.
 • Các tính năng:
 1. Nó hỗ trợ tất cả các hệ thống cơ sở dữ liệu phổ biến như Microsoft SQL Server, IBM DB2, Oracle, PostgreSQL, Firebird, MySQL, v.v.
 2. Nó có hơn 15 phương thức để điền vào các trường với dữ liệu ngẫu nhiên và lặp lại.
 3. 70chức năng tích hợp và bộ xử lý biểu thức.
 4. Sản phẩm này kiểm tra một lược đồ cơ sở dữ liệu hiện có và tự động giải quyết cấu trúc khóa chi tiết tổng thể.
 5. Nó cung cấp một loạt các nguồn dữ liệu ngoài: cơ sở dữ liệu, tệp CSV hoặc văn bản, tài liệu XML, Excel, bảng tính, v.v.
 6. Các tính năng Biến và Biến được đặt tên cung cấp cách chia sẻ các thuộc tính tạo dữ liệu cho các cột tương tự.
 7. Nó hỗ trợ tất cả các phiên bản Windows hiện đại: Vista, XP Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows Server 2003, v.v.

10. Upscene Advance Data Generator

 • Upscene là một công cụ tạo dữ liệu kiểm thử trong các bảng cơ sở dữ liệu của bạn. Nó cho phép bạn tạo dữ liệu phức tạp trên nhiều bảng liên quan với nhau.
 • Các tính năng:
 1. Nó tạo ra dữ liệu hợp lý trông giống như thật.
 2. Công cụ này hỗ trợ một loạt các loại dữ liệu, bao gồm ngày & giờ, số nguyên, nhị phân và Boolean.

11. Mockaroo

 • Mockaroo là một công cụ trực tuyến cho phép bạn giải quyết các vấn đề tạo dữ liệu của mình chỉ bằng vài cú nhấp chuột. Nó cũng cho phép bạn tạo hơn 1.000 hàng dữ liệu kiểm thử ở các định dạng JSON, CSV, Excel và SQL.
 • Các tính năng:
 1. Bạn có thể thiết kế mô phỏng API của riêng bạn.
 2. Nó cung cấp một loạt các loại dữ liệu, bao gồm thành phố, quốc gia, mã quốc gia, địa chỉ đường phố, vĩ độ, điện thoại, tiểu bang, v.v.
 3. Bạn kiểm soát các URL, phản hồi và điều kiện lỗi.
 4. Công cụ này cung cấp nhiều thư viện mô phỏng cho mọi ngôn ngữ và nền tảng.
 5. Bạn có thể tải xuống ngẫu nhiên tạo dữ liệu kiểm thử có thể được tải trực tiếp vào môi trường kiểm thử của bạn.
 6. Nó cho phép bạn kiểm tra với dữ liệu thực tế.

12. Generatedata

 • Generatedata là một công cụ tạo dữ liệu nguồn mở được viết bằng PHP, MySQL và JavaScript. Nó cho phép bạn tạo ra khối lượng lớn dữ liệu tùy chỉnh trong một loạt các định dạng để sử dụng trong kiểm thử phần mềm.
 • Các tính năng:
 1. Trang web này cung cấp một bản demo trực tuyến để biết chức năng của nó.
 2. Nó cung cấp một phiên bản đầy đủ chức năng, được cấp phép GNU.
 3. Nó cho phép các nhà phát triển viết các loại dữ liệu của riêng họ để tạo ra các loại dữ liệu ngẫu nhiên mới.
 4. Bạn có thể thêm các plugin quốc gia mới cung cấp tên thành phố, tên vùng và định dạng mã bưu chính hoặc mã bưu điện.

13. Delphix

 • Công cụ Delphix giúp công ty của bạn phát hành phần mềm nhanh hơn bằng cách cung cấp dữ liệu ảo theo yêu cầu. Nó cho phép các nhóm duy trì và phiên bản thư viện dữ liệu kiểm thử.
 • Các tính năng:
 1. Người dùng có thể dễ dàng đánh dấu và đặt lại dữ liệu của họ về bất kỳ trạng thái nào trước đó.
 2. Dấu trang của các môi trường có lỗi có thể được chia sẻ ngay lập tức với các nhà phát triển để giải quyết chúng.
 3. Nó có thể xác định và bảo mật thông tin nhạy cảm trên hàng triệu hàng dữ liệu cho các ứng dụng kỹ thuật số quan trọng của nó.

14. Original Software

 • Phần mềm gốc là một giải pháp kiểm tra và xác minh dữ liệu toàn diện. Nó kiểm tra ở cả cấp độ cơ sở dữ liệu và giao diện người dùng và tích hợp với nhiều giải pháp khác để có chất lượng ứng dụng tổng thể.
 • Các tính năng:
 1. Chọn hoặc lấy mẫu dữ liệu bằng cách lưu giữ các tham chiếu dữ liệu hợp lệ.
 2. Bạn có thể sử dụng nhiều phương pháp che giấu để bảo vệ dữ liệu của mình.
 3. Nó cho phép bạn theo dõi mọi thao tác chèn, cập nhật và xóa, bao gồm cả các trạng thái dữ liệu can thiệp.
 4. Bạn có thể so sánh dữ liệu của bạn để xác minh kết quả kiểm tra của bạn.
 5. Nó cung cấp thử nghiệm phía máy chủ cho các nhà phát triển.

15. EMS Data Generator

 • Trình tạo dữ liệu EMS là một ứng dụng phần mềm để tạo dữ liệu kiểm thử vào các bảng cơ sở dữ liệu MySQL. Nó cho phép bạn điền vào bảng cơ sở dữ liệu MySQL cùng với dữ liệu kiểm thử
 • Các tính năng:
 1. Bạn lưu và chỉnh sửa dữ liệu được tạo trong tập lệnh SQL.
 2. Phần mềm này hỗ trợ các loại dữ liệu như các loại SET, ENUM, GEOMETRY, v.v.
 3. Bạn có thể sử dụng kết quả truy vấn SQL làm danh sách các giá trị để tạo dữ liệu.
 4. Bạn có thể xem bản xem trước của dữ liệu được tạo.
 5. Nó cung cấp nhiều loại tham số được tạo cho từng loại trường.
 6. Trình tạo dữ liệu EMS cho phép bạn đặt giá trị NULL.

Kết Luận

Trên đây là 15 công cụ tạo dữ liệu kiểm thử mà mình muốn chia sẻ mong có thể giúp ích cho mọi người.

Nguồn tham khảo: https://www.guru99.com/test-data-generation-tools.html

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo