13 tính năng JavaScript quan trọng bạn phải tìm hiểu!

Tram Ho

Bạn có biết những chương trình JavaScript có thể làm gì không? JavaScript có một số tính năng đặc biệt làm cho nó trở thành một ngôn ngữ phổ biến như vậy. Javascript là một ngôn ngữ rất tiện dụng để học ngày nay vì hầu hết mọi trang web đều sử dụng nó. Phần thú vị nhất của javascript là, bạn không cần có kiến thức trước về bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào. Bạn chỉ cần có một số kiến thức cơ bản về JavaScript.

Các tính năng của JavaScript

JavaScript được chia thành hai tính năng chính, như sau:

Các tính năng chung của JavaScript

Ngôn ngữ JavaScript bao gồm một số tính năng khác nhau. Một số tính năng JavaScript chung như sau –

1. Xác thực đầu vào của người dùng

JavaScript rất hữu ích trong khi sử dụng các biểu mẫu. Nó có khả năng xác nhận lỗi đầu vào của người dùng và cũng tiết kiệm thời gian. Nếu người dùng để trống một trường bắt buộc hoặc thông tin không chính xác, JavaScript sẽ kiểm tra chúng trước khi gửi dữ liệu đến máy chủ.

2. Tính toán phía client đơn giản

Vì JavaScript là công nghệ phía máy khách, nó có thể thực hiện các tính toán cơ bản trên trình duyệt. Trình duyệt không cần yêu cầu thời gian của máy chủ cho mọi tác vụ. Điều này đặc biệt hữu ích khi người dùng cần thực hiện các tính toán này nhiều lần. Trong những trường hợp này, việc kết nối với máy chủ sẽ tốn nhiều thời gian hơn so với việc thực hiện các tính toán thực tế.

3. Kiểm soát tốt hơn

JavaScript cung cấp quyền kiểm soát lớn hơn cho trình duyệt thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các máy chủ web. JavaScript cung cấp các trình duyệt khác nhau với các chức năng bổ sung giúp giảm tải máy chủ và lưu lượng mạng.

4. Nền tảng độc lập

Vì các trình duyệt giải thích JavaScript, nó giải quyết vấn đề biên dịch và tương thích. Do đó, nó có thể chạy trên Windows, Macintosh và các hệ thống hỗ trợ Netscape khác. Ngoài ra, có thể nhúng chúng vào bất kỳ tập lệnh nào khác như HTML giúp JavaScript sử dụng.

5. Xử lý ngày và thời gian

Không giống như các ngôn ngữ lập trình khác, JavaScript có các hàm dựng sẵn để xác định ngày và giờ. Do đó, rất dễ mã hóa chỉ bằng cách sử dụng các phương thức như .getDate ().

6. Tạo nội dung HTML

JavaScript có các tính năng rất tiện dụng để tự động tạo nội dung HTML cho web. Nó cho phép chúng ta thêm văn bản, liên kết, hình ảnh, bảng, v.v … sau khi xảy ra sự kiện (ví dụ: nhấp chuột).

7. Phát hiện trình duyệt và hệ điều hành của người dùng

JavaScript rất có khả năng trong việc phát hiện thông tin hệ điều hành và trình duyệt của người dùng. Mặc dù JavaScript chạy trên mọi nền tảng, có thể xảy ra tình huống chúng ta cần trình duyệt của người dùng trước khi xử lý. Điều này có thể hữu ích cho việc viết mã dẫn đến kết quả đầu ra khác nhau trong các trình duyệt khác nhau.

Các tính năng JavaScript hiện đại

Nếu chúng ta đi sâu vào một số tính năng mới được thêm vào gần đây của JavaScript khiến nó trở nên độc đáo so với các ngôn ngữ lập trình khác. Có rất nhiều tính năng hiện đại hơn của JavaScript được phát minh sau một số tính năng chung. Một số trong số chúng là

1. Let / const

JavaScript đã giới thiệu các từ khóa ‘let’ và ‘const’ có sẵn để thay thế ‘var’ . Không giống như ‘var’, chúng rất quan trọng do phạm vi bị chặn của chúng, tức là chúng ta chỉ có thể truy cập chúng trong khối mà chúng ta đã xác định chúng. Trong khi ‘var’, ngay cả khi chúng ta khởi tạo nó bên trong hàm, chúng ta có thể truy cập bên ngoài hàm.

2. Arrow Functions

Các chức năng này rất hữu ích trong việc đơn giản hóa cú pháp và giảm bớt các dòng mã cho trang web hoặc ứng dụng web. Vì đây là những cú pháp nhẹ, chúng có thể được sử dụng rất dễ dàng trong các hàm ẩn danh trong JavaScript.

3. Mẫu chữ

Đây là một tính năng phổ biến trong các ngôn ngữ lập trình khác cho phép bạn lưu các biến trực tiếp vào chuỗi. Điều này chứng tỏ là một công cụ quan trọng cho các nhà phát triển vì nó cho phép họ tập trung nhiều hơn vào việc phát triển ứng dụng thay vì dành thời gian cho cú pháp.

4. Array Functions

Mặc dù các hàm mảng không cần thiết cho bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào, chúng thực hiện đơn giản hóa mọi thứ cho nhà phát triển. Điều này cũng thu gọn mã và làm cho nó dễ hiểu hơn nhiều. Một mảng thông thường và một mảng kết hợp, JavaScript hỗ trợ cả hai. Trong khi một mảng thông thường chứa các giá trị nguyên cho chỉ mục của nó, các chỉ mục có thể là các chuỗi cho một mảng kết hợp.

5. Parameters mặc định

Tính năng JavaScript này giúp tránh thu gọn toàn bộ mã cho một lỗi đơn giản. Nó rất hữu ích khi nhà phát triển cần kiểm tra hoạt động của hàm mà không có bất kỳ tham số nào.

6. Property Shorthand

Các phương thức tích hợp như .get () có sẵn để sử dụng cho nhà phát triển. Các phương pháp này giúp tránh viết cùng một mã mỗi lần và cắt giảm các dòng mã khác nhau. Những phương pháp này thực sự hỗ trợ cắt giảm thời gian và chi phí phát triển.

Tóm lại

JavaScript đã trở nên thú vị cũng như một không gian thực sự thú vị để hoạt động trong những năm gần đây. JavaScript đã hoàn thành một cơ sở mã bền vững, được tổ chức tốt cho ngôn ngữ mang lại năng suất cao, khả năng đọc và khả năng truy cập cũng khá thú vị khi làm việc.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo