11 mẹo hữu ích trong JavaScript

Tram Ho

Trong công việc lập trình hàng ngày chúng ta thường gặp các bài toàn đại loại như: kiểm tra các key xem nó có tồn tại hay không, thao tác có điều kiện với dữ liệu, lọc value trong các array, v.v.

Ở đây mình liệt kê ra một số trường hợp phổ biến mà cá nhân mình yêu thích và rất hữu ích để làm cho code ngắn hơnrõ ràng hơn.
Có bạn sẽ thắc mắc tại sao ko dùng thư viên thư viện có hết rồi mà.

  1. Có đôi khi giết gà ko cần dùng đến dao môt trâu
  2. Mình thì luôn tiên xài tốt mấy cái hàm có sẵn của js trước

1. Điều kiện khi thêm các Properties vào đối tượng

2. Kiểm tra xem một Property có tồn tại trong một đối tượng hay không

Chúng ta có thể dùng keyword in để kiểm tra xem property có tồn tại trong Object không

3. Destructuring đối tượng bằng Dynamic key

Chúng ta cũng có thể đặt một alias name cho một biến đã được Destructuring

4. Lặp một đối tượng để truy cập đồng thời keyvalue

Có thể truy cấp cùng lúc keyvalue khi sử dụng hàm entries

5. Ngăn chặn lỗi khi truy cập bất kỳ key nào không tồn tại trong đối tượng bằng cách sử dụng chuỗi tùy chọn (?.)

Cảnh báo: chuỗi tùy chọn được sử dụng khi bạn không chắc Property của nó có tồn tại hay không có trong dữ liệu. Nếu bạn chắc chắn rằng các khóa phải có trong dữ liệu và nếu không có, thì bạn nên throw error để đưa ra lỗi thay vì ngăn chặn chúng.

6. Kiểm tra các falsy value trong một array

7. Loại bỏ các giá trị trùng lặp trong array.

Riếng cái hàm này mình rất hay dùng (nhanh gọn lẹ)

Lưu ý: cái này là một feature của ES6 nhé.

8. Kiểm tra một biến có phải là kiểu array hay ko

Ví bản chất array là một mảng {0:{}, 1:{}, 2:{}....} nên typeof nó sẽ trả về giá trị là object

9. Chuyển đổi Chuỗi thành Số và Số thành Chuỗi bằng toán tử ‘ +

Toán tử + là một toán tử đặc biệt nên vị trí của nó cũng quyết định ý nghĩa của nó trong từng trường hợp cụ thể.

10. Gán các giá trị khác một cách có điều kiện khi giá trị là nullundefined bằng cách sử dụng toán tử nullish coalescing (??)

Nhiều bạn cũng hay nhầm lẫn giữa ?? với toán tử OR (||)

Toán tử OR được sử dụng khi bạn muốn gán giá trị khác theo điều kiện nếu giá trị đó không đúng. Có nghĩa là nếu nó là một trong những giá trị sau (0,’ ’, null, undefined, false, NaN)

11. Chuyển đổi Boolean bằng cách sử dụng toán tử !!

Cũng y hết cũng nó nhiều bạn vẫn thắc mắc !! thì khác gì với !

Ô thế nếu như nó là….

Thực ra nó chỉ có !!! mà thôi còn từ dầu thăng thứ 3 trở đi nó đơn giản chỉ là phủ định của !! mà thôi.

Roundup

Như mọi khi, mình hy vọng bạn thích bài viết này và học thêm được điều gì đó mới.

Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết tiếp theo!

Nếu bạn thấy Blog này hay xin hãy cho mình một like và đăng ký để ủng hộ mình nhé. Thank you.

Ref

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo