10 Tip Debug Javascript giống như một Pro với console

Tram Ho


Hy vọng bây giờ tôi có thể cung cấp cho bạn một số mẹo đã không biết trước đây và điều này sẽ iên bạn trở thành một pro trong debugger.

Tip1 console.trace()

Nếu bạn muốn biết những nhật ký được nhắc đến đang ở đâu thì ta dùng console.trace() nó sẽ lấy ra nhật ký data được ghi vào ngăn xếp.

Tip #2 console.time() && console.timeEnd()

Nếu bạn muốn tìm một vấn đề nào đó đang chạy mà bạn không biết làm hiệu năng giảm thì bạn có thể dùng console.time() hoặc console.timeEnd().

Tip #3 console.memory

Nếu vấn đề hiệu suất của bạn còn phức tạp hơn nữa và bạn đang rò xem vùng nhớ bị sử dụng mà không phải mong muốn của mình bạn có thể sử dụng: console.memory (thuộc tính , không phải chức năng ) để kiểm tra trạng thái vùng nhớ HEAP.

Tip #4 console.profile(‘profileName’) & console.profileEnd(‘profileName’)

Đây không phải là một tiêu chuẩn mà nó được sử dụng khá rộng rãi. Bạn có thể start và end một công cụ hiệu suất trình duyệt — thông tin hiệu suất từ mã code sử dụng console.profile(‘profileName’) sau đó console.profileEnd(‘profileName’). Điêu này giúp bạn thiết lập trính xác những gì bạn muốn và ngăn bạn bởi những cuộc click chuột tốn thời gian

Tip #5 console.count(“STUFF I COUNT”)

Trong trường hợp bạn muốn đọc hay ghi số lần gọi hàm bạn có thể sử dụng

Tip #6 console.assert(false, “Log me!”)

Bạn có thể sử dụng console.assert(điều , msg) để log cái gì đó khi ddieujf kiệ là gỉa.

Tip #7 console.group(‘group’) & console.groupEnd(‘group’)

Sau khi bạn đã viết khá nhiều log và bạn muốn tổ chức lại chúng. Một công cụ tuy nhỏ nhưng mà nó rất hữu ích console.group() & console.groupEnd() sử dụng console.group(), console.log() để nhóm tất cả chúng lại . Trong khi mội nhóm lại tạo ra hệ thống phân cấp. Khi sử dụng groupEnd() để giảm đi một.

Tip #8 String substitutions

Khi loging bạn có thể dùng biến để thay thế string. ví dụ (%s = string, %i = integer, %o = object, %f = float).

Tip #9 console.clear()

Chà từ đâu viết nhiều log quá rồi đến lúc xoa thôi

Tip #10 console.table()

Tôi đã để tip này đến tận cuối mới giới thiệu. Bạn thực sử có thể in bảng đẹp với người dùng đăng nhập với console.table()

Cuối cùng hy vọng với nhưng tip như thế này sẽ khiên viêc debug sẽ hiệu quả hơn và thú vị hơn phải không ?

Link tham khảo: https://medium.com/appsflyer/10-tips-for-javascript-debugging-like-a-pro-with-console-7140027eb5f6

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo