10 thư viện JavaScript và CSS hay dành cho các lập trình viên (Phần 1)

Ngoc Huynh

Propeller

Propeller là một thư viện css cung cấp các component được xây dựng dựa trên Bootstrap và Material Design của Google. Bao gồm 25 component, hỗ trợ responsive và hiệu ứng quen thuộc của Material Design. Bạn có thể download Propeller dưới dạng theme cho Bootstrap, hoặc một framework đầy đủ hoặc từng component riêng biệt.

BaguetteBox

Đây là một thư viện lightbox hoàn toàn bằng code thuần JavaScript và CSS3, gọn nhẹ và không đòi hỏi thêm thư viện của bên thứ ba. Bản thân thư viện hỗ trợ nhiều hiệu ứng chuyển ảnh đẹp mắt, trơn tru. Và đặt biệt là hỗ trợ responsive và custom dễ dàng.

Whitestorm

Đây là framework để phát triển các website hoặc game có hiệu ứng 3D. Framework sử dụng Three.js để hỗ trợ hiệu ứng. Nó đóng gói các tính năng thông dụng của Three.js thành các hàm dễ sử dụng hơn, nhờ vậy bạn có thể làm việc với các hiệu ứng 3D, vật lý dễ hơn.

Animatelo

Animatelo được port từ một thư viện vô cùng nổi tiếng – Animate.css, nhưng thay vì dùng CSS thì nó dùng Web Animations API. Hỗ trợ tất cả các hiệu ứng của Animate.css, nhưng các hiệu ứng này lại được thực hiện bằng javascript thay vì CSS. Thư viện gọn nhẹ và không đòi hỏi phải có jQuery, nhưng có thể cần phải polyfill trên các trình duyệt cũ.

FuseBox

FuseBox là một bundle loader dành cho JavaScript, CSS, có hỗ trợ một số add-ons để xử lý TypeScript, Sass và một số cái tương tự. Nó được tạo ra hướng tới sự đơn giản và hiệu suất, là một sự lựa chọn khác ngoài webpack.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : https://tutorialzine.com