10 thư viện Android hữu ích dành cho lập trình viên (Phần 1)

Ngoc Huynh

Giới thiệu về Android Libraries.

Trong quá trình phát triển ứng dụng Android, chúng ta sử dụng thêm nhiều thư viện Android của bên thứ ba. Một trong số đó rất phổ biến và thường xuyên được sử dụng trong các dự án Android. Các thư viện Android tuy khác nhau về mục đích nhưng chúng đều rất hữu ích đối với các lập trình viên trong quá trình xây dựng ứng dụng vì chúng giúp quá trình làm việc của họ dễ dàng hơn.

Trong blog này, chúng ta sẽ thảo luận về một số thư viện Android rất phổ biến, áp dụng rộng rãi và có thể sử dụng để xây dựng các ứng dụng một cách dễ dàng.

1. okHttp

okHttp là một thư viện làm việc rất hiệu quả với giao thức HTTP và có thể hoạt động được khi mạng gặp vấn đề trục trặc. Trong quá trình truyền tải dữ liệu này, nếu kết nối mạng không ổn định, okHttp sẽ phục hồi ngầm dữ liệu từ các kết nối lỗi. Nếu có nhiều địa chỉ IP, thư viện này sẽ lần lượt sử dụng các địa chỉ IP này nếu kết nối ban đầu của bạn bị lỗi hoặc ngắt kết nối.

okHttp hỗ trợ Android 2.3 hoặc các phiên bản cao hơn.

Thư viện okHttp cho phép:

⦁ Hỗ trợ chuẩn HTTP/2
⦁ Connection pooling
⦁ Giảm kích thước file download
⦁ Response caching

Link download: https://github.com/square/okhttp

2. Volley

Volley là một thư viên HTTP giúp cho việc kết nối mạng của các ứng dụng Android dễ dàng và nhanh chóng. Một số tính năng được cung cấp bởi Volley:

⦁ Tự động đặt lịch các yêu cầu kết nối mạng (network request)
⦁ Hỗ trợ các yêu cầu được ưu tiên
⦁ Hỗ trợ đồng thời kết nối nhiều mạng
⦁ Tùy biến dễ dàng
⦁ Các công cụ soát lỗi và theo dõi

Link download: https://github.com/mcxiaoke/android-volley

3. Google GSON

Gson là một thư viện Java cho phép người sử dụng có thể chuyển đổi một đối tượng Java sang JSON. Bạn có thể tham khảo liên kết dưới đây để biết thêm về việc sử dụng Gson trong phát triển Android.

Android App Development : Use Gson To Work With JSON

Chúng ta chủ yếu sử dụng thư viện JSON bởi vì nó nhẹ và đơn giản hơn so với XML

Link download: https://github.com/google/gson

4. Picasso

Bạn có thể tải ảnh đơn giản và dễ dàng từ một URL bằng việc sử dụng thư viện Picasso. Để sử dụng, bạn chỉ cần có thêm nó vào ImageView. Picasso đơn giản hóa quá trình tải hình ảnh. Nếu ứng dụng của bạn gặp vấn đề runtime khi tải ảnh, bạn có thể kiểm soát vấn đề với OutOfMemoryException mà Picasso cung cấp.

Link download: https://github.com/square/picasso

5. Universal Image Loader

Universal Image Loader là một thư viện hỗ trợ tải ảnh không đồng bộ, ngoài ra nó còn giúp nạp hình ảnh vào bộ nhớ đệm.

Sử dung: imageLoader.displayImage(imageUri, imageView);

Bằng cách sử dụng các cấu hình URL, bạn sẽ thấy mọi thứ có thể tự động xác nhận. Bạn có thể thêm chúng vào dependencies trong dự án của bạn.

Link download: https://github.com/nostra13/Android-Universal-Image-Loader

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : https://acadgild.com