10 thủ thuật cần thiết cho việc lập trình trong Python

Tram Ho

Python là một trong những ngôn ngữ phổ biến và được yêu thích nhất hiện nay. Với tính ngắn gọn và dễ tiếp nhận của Python làm cho nó trở nên phổ biến đối với tất cả các lập trình viên. Dưới đây là một số mẹo và thủ thuật bạn có thể sử dụng để trong quá trình lập trình Python của mình.

1. Hoán đổi tại chỗ của hai số

Output

2. Đảo ngược một chuỗi

Output

3. Tạo một chuỗi từ tất cả các phần tử trong danh sách

Output

4. Kết hợp những điều kiện so sánh

Output

5. Sử dụng Enums trong Python

Output

6. Trả lại nhiều giá trị từ các hàm

Output

7. Tìm giá trị xuất hiện nhiều nhất trong danh sách

Output

8. Kiểm tra việc sử dụng bộ nhớ của một đối tượng

Output

9. In chuỗi N lần

Output

10. Kiểm tra xem hai từ có phải là đảo ngữ không

Output

Chia sẻ bài viết ngay