10 GitHub repos mà các lập trình viên đề cập đến nhiều nhất (Phần 2)

Ngoc Huynh

6. Ericelliot/essential-javascript-links

JavaScript Links repository của Eric Elliott được xem là resource được biết đến nhiều nhất trong cộng đồng freeCodeCamp. (Gần đây thì bị soái ngôi bởi vhf/free-programming-books.)

7. d3/d3

Nếu muốn học về d3.js, thì GitHub repo này là một trong những nơi tốt nhất để bắt đầu. Thành viên của freeCodeCamp cũng thường xuyên nhắc đến 2 khu vực khi nói về repo này:

• the gallery
• the tutorials

Chúng đều chứa những thông tin rất hữu ích cũng như một danh sách hướng dẫn để bạn có thể tự học d3.js.

8. vinta/awesome-python

Được gọi là “một danh sách các Python framework, libraries, sofware và resource hay”, đây là một nơi tuyệt vời để bắt đầu học nếu bạn muốn cải thiện khả năng lập trình Python của bạn.

9. oneuijs/You-Dont-Need-jQuery

Đây là một repo nổi tiếng chú trọng đến việc giải quyết các vấn đề lập trình thường gặp với JavaScript.

10. toddmotto/public-apis

Một danh sách các API được cập nhật thường xuyên cũng như sắp xếp, phân chia thành nhiều mục khác nhau giúp người dùng dễ dàng trong việc tìm hiểu.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : https://medium.freecodecamp.com