10 framework kiểm thử tự động dành cho PHP

Ngoc Huynh

Bạn đã từng bao giờ mất rất nhiều thời gian để debug code của PHP chưa? Đối với hầu hết các lập trình viên thì đây không phải là thử thách dễ chịu nhất, nhưng có một giải pháp giúp bạn rút ngắn thời gian cho nhiệm vụ chán ngắt này. Kiểm thử tự động có thể cải thiện đáng kể quy trình phát triển PHP bằng cách cho phép các kiểm thử được viết trước nhằm vận hành quá trình phát triển.

Trong khuôn khổ bài viết này chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn những framework kiểm thử hay nhất mà bạn có thể sử dụng.

1. PHPUnit

PHPUnit là một framework kiểm thử tốt nhất dùng để viết Unit Test dành cho các ứng dụng PHP. Các Unit test sẽ chia nhỏ code, được gọi là đơn vị và kiểm thử chúng từng phần. Với sự giúp đỡ của PHPUnit, chúng ta có thể tiến hành kiểm thử theo mô hình TDD (Test-Driven Development) – đây là một phương thức làm việc, hay một quy trình viết mã hiện đại. Lập trình viên sẽ thực hiện thông qua các bước nhỏ (BabyStep) và tiến độ được đảm bảo liên tục bằng cách viết và chạy các bài test tự động (automated tests).

Nó có thể được sử dụng qua dòng lệnh (command line). PHPUnit cũng cho phép các lập trình viên sử dụng các phương pháp xác nhận được viết trước để xác nhận ứng dụng được vận hành theo một cách phù hợp.

2. Codeception

Codeception không chỉ cho phép chúng ta viết Unit Test, mà còn có thể viết Functional và Acceptance Tests. Codeception cho phép chúng ta lập cấu hình các mô đun khác nhau tùy theo nhu cầu phát triển.

Codeception tích hợp với nhiều framework phát triển của PHP chẳng hạn như: Symfony2, Laravel4, Yii, Phalcon, và Zend Framework. Điều này có nghĩa là chúng ta có thể sử dụng framework kiểm thử tự động dành cho PHP và framework phát triển dành cho PHP cùng với nhau để thiết lập quy trình phát triển cực kỳ hiệu quả.

3. Behat

Behat là một framework kiểm thử đặc tả hành vi phổ biến. Các kiểm thử mà chúng ta có thể viết bằng Behat nhìn có vẻ giống các story hơn là code. Behat sử dụng kiểu phụ StoryBĐ về phát triển theo hướng đặc tả hành vi (một kiểu phụ khác là SpecBDD).

Framework được viết dựa theo dự án Cucumber – đây là một framework kiểm thử dành cho ngôn ngữ lập trình Ruby.

4. PHPSpec

PHPSpec cũng tuân theo phương pháp kiểm thử đặc tả hành vi, nhưng kiểu phụ của nó có tên là SpecBDD. Với PHPSpec, đầu tiên chúng ta cần viết các đặc tính mô tả cách mà lập trình của ứng dụng sẽ vận hành. PHPSpec cũng được viết dựa theo Rspec – đây là một framework kiểm thử dành cho ngôn ngữ lập trình Ruby.

5. SimpleTest

SimpleTest là framework của unit testing dành cho PHP theo mô hình Test-Driven Development (TDD) và rất dễ để sử dụng, nó có thể được xem là giải pháp thay thế cho PHPUnit. SimpleTest hỗ trợ SSL, các form, các proxy, các frame và sự xác thực người dùng đơn giản, và nó cho phép chúng ta kiểm thử các nhiệm vụ phổ biến liên quan đến PHP một cách nhanh chóng.

6. Storyplayer

Storyplayer là một framework kiểm thử full-stack, nó cho phép chúng ta có thể viết các bài test theo dạng end-to-end dành cho toàn bộ nền tảng. Storyplayer hỗ trợ việc tạo và hủy các môi trường kiểm thử theo nhu cầu. Nó cho phép phương pháp kiểm thử theo mô hình TDD, và cho phép chúng ta viết các bài test chức năng để kiểm tra ứng dụng về tổng thể.

7. Peridot

Peridot là một framework kiểm thử nhẹ và có thể mở rộng dành cho PHP. Nó nhấn mạnh cấu trúc theo hướng sự kiện (event-driven architecture) mà cho phép các kiểm thử viên dễ dàng tùy chỉnh framework qua các plugin và reporter.

Peridot sử dụng cú pháp describe-it để thiết lập một ngôn ngữ kiểm thử kiểm thử dễ đọc và rõ ràng, giúp mô tả cách mà lập trình của ứng dụng nên vận hành.

8. Atoum

Atoum là một framework kiểm thử hiện đại dành cho PHP, và giúp chúng ta vận hành các unit test. Nó làm đơn giản hóa quá trình phát triển kiểm thử, và có quá trình kiểm thử dễ hiểu và nhanh chóng.

9. Kahlan

Kahlan là một framework kiểm thử theo kiểu BDD, cho phép chúng ta viết Unit Test bằng cách sử dụng cú pháp describe-it. Nó tuân theo nguyên tắc thiết kế KISS (Keep It Simple, Stupid). Kahlan yêu cầu phiên bản PHP 5.5 trở lên.

Kahlan có các tính năng giúp quá trình kiểm thử dễ tùy chỉnh và mở rộng.

10. Selenium

Selenium là một framework kiểm thử phức tạp và là một tập hợp mạnh mẽ của các công cụ hỗ trợ phát triển nhanh chóng của các thử nghiệm tự động hóa cho các ứng dụng dựa trên web. Điều này có nghĩa là chúng ta có thể viết User Acceptance Test để kiểm tra toàn bộ ứng dụng.

Selenium là một công cụ mạnh mẽ và có WebDriver API của riêng mình. Đây là một công cụ tuyệt vời dùng để kiểm thử các ứng dụng web một cách chi tiết.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://www.hongkiat.com/