10 điều tuyệt vời về PHP mà mọi người chưa biết

Ngoc Huynh

Tất cả chúng ta đều biết đến các trò ảo thuật, và tất cả chúng ta đều biết cách để tạo ra những điều tuyệt vời mỗi ngày. Nhưng đôi lúc cũng có một vài điều mà mọi người không nghĩ đến, và PHP là một trong số đó. Có những điều tuyệt vời về PHP mà mọi người chưa biết đến. Và bây giờ chúng ta hãy cùng khám phá đó là gì nhé.

1. Xác nhận từng phần các địa chỉ email. PHP đã xây dựng một chức năng có tên là checkdnsrr(), chức năng này sẽ nhận địa chỉ email và kiểm tra xem có phải nó phân tách thành một địa chỉ IP hay không. Điều này rất hay khi chúng ta gửi email. Nếu checkdnsrr() phản hồi sai trong khi bạn đang cố gửi một email bằng chức năng này, thì bạn có thể phản hồi một thông báo lỗi tới người dùng rằng tên miền đó có thể không tồn tại. Điều này rất hay vì bạn không cần phải xác nhận địa chỉ email bằng nhiều cách khác, giúp bạn tiết kiệm thời gian và nguồn lực server. Dĩ nhiên, bạn cũng có thể thực hiện xác nhận email bằng bộ lọc, nhưng đây là một cách hay để xem liệu tên miền và địa chỉ email có thật sự tồn tại hay không.

2. Kiểm tra các Boolean result bằng Switch. Tất cả chúng ta đều biết rằng chúng ta có thể chuyển đổi các test case giống như thế này:
<?php

switch ($a) {
case ‘a’:
echo ‘Yay it is A’;
break;

case ‘b’:
echo ‘Yahoo! Its B!’;
break;
}

Nhưng bạn có biết rằng bạn có thể kiểm tra các giá trị Boolean chỉ với một switch?

Bạn hãy thực hiện theo cách sau:

<?php

switch (TRUE) {
case ($a == ‘A’):
echo ‘Yay it is A’;
break;

case ($a == ‘B’):
echo ‘Yahoo! Its B!’;
break;
}

Việc phá vỡ nguyên tắc sẽ không làm ảnh hưởng đến bạn, nhưng một khi bạn thực hiện thì có một điều khá rõ ràng là việc chuyển đổi có thể tạo ra những điều rất đơn giản dành cho bạn.

3. Các biến có thể thay đổi được. Đây là một phát hiện tình cờ khi lập trình. Một thay đổi có thể kèm theo một tên biến. Chúng ta hãy cùng xem xét ví dụ sau:

<?php

$class_name = $_GET[‘class_name’];

Bây giờ, hãy giả sử rằng một khi chúng ta có tên class, thì chúng ta cần tạo đối tượng class và tên đối tượng cũng cần phải giống tên của class. Do đó chúng ta có thể thực hiện như sau:
$$class_name = new $class_name();

Và do vậy, nếu giá trị của $class_name là “water”, thì chúng ta sẽ có một đối tượng được đặt tên là $water.

Nhiều lập trình viên cho rằng đó là sự xâm nhập. Nhưng với bộ lọc phù hợp và sự xác nhận cẩn thận, nếu bạn lập trình đúng, thì nó có thể hoạt động tốt. PHP được xây dựng để có thể thực hiện điều này và bạn có thể ứng dụng cho tên hàm, các array, biến hay các đối tượng.

4. MySQLI. Nếu bạn chưa sử dụng mysqli, thì bạn nên nghĩ về nó ngay từ bây giờ. Mysqli nhận các hàm mysql cơ bản mà bạn thường viết lại khoảng 500 lần trong một dự án. Mysqli làm cho các transaction (giao dịch) cơ sở dữ liệu đơn giản. Do vậy, bạn sẽ không cảm thấy hối tiếc khi sử dụng nó.

5. Tắt báo lỗi. Bạn không muốn để tất cả các cảnh báo và lỗi về webiste của mình cho tất cả mọi người đều thấy. Bạn chỉ cần thiết lập error_reporting(0); và tất cả mọi thứ sẽ tốt đẹp.

6. Bạn không cần phải luôn luôn đóng PHP Tag. Đó là sự thật. Thật vậy, Zend Framework đã cấm điều này. PHP không yêu cầu bạn đóng PHP tag ở cuối mỗi tệp tin, hay trong một tệp tin mà chỉ chứa PHP. Mặt khác, bạn không cần ‘?>’ trừ phi bạn cần sử dụng lập trình không phải là PHP sau khi đã có một số code PHP.

7. Extract là bạn của bạn. Trong trường hợp:

<?php

$name = $array[‘name’];
$surname = $array[‘surname’];
$message = $array[‘message’];

Sau đó bạn muốn rút lại và bạn có thể sử dụng extract() để thực hiện điều tương tự.

Trong trường hợp này sẽ là:

<?php

extract($array);

Sẽ tự động tạo ra $name = $array[‘name’];

Do đó, bạn có thể nói “hello “.$name.” “.$surname.” Không cần phải thực hiện tất cả các khai báo.

8. Comment Comment Comment. Nếu trước đây bạn không nhận xét về lập trình của mình bao giờ, vậy thì ngay bây giờ bạn hãy làm điều này, bởi vì không ai sẽ nghĩ bạn là một lập trình viên cho đến khi bạn thực hiện. Đơn giản thế thôi.

9. Xác nhận. Sự xác nhận không những quan trọng, mà còn phải bắt buộc thực hiện. Bạn cần phải xác nhận tất cả dữ liệu đầu vào, và dữ liệu đầu ra, và đảm bảo là code mà bạn đang sử dụng là code tốt nhất. Không có điều gì có thể quan trọng hơn.

10. Lập trình mỗi ngày, xây dựng những điều thực tế. David Hanson đã tạo ra Ruby on Rails sau khi tách khỏi Basecamp, một dự án mà ông cứ khăng khăng rằng chỉ có ông mới có thể thực hiện vởi vì ông đã thực hiện lập trình trong cơn giận dữ. Điều này có nghĩa là ông đã phát triển nên một điều thực tế mà mọi người sẽ có thể sử dụng. Nhờ nghĩ tới điều này, mà ông đã tạo ra lập trình theo cách tốt nhất mà ông biết. Bạn cũng nên làm điều tương tự. Phát triển một ứng dụng mà không phải làm bất cứ điều gì và sẽ không được sử dụng bởi bất cứ ai thì sẽ không giúp bạn có thể trở nên tuyệt vời. Hãy xây dựng ứng dụng mà bạn biết phải thực hiện những gì và chắc chắn là mọi người sẽ thích sử dụng những gì mà bạn tạo ra.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://www.htmlgoodies.com/