10 công cụ theo dõi bug & người dùng tốt nhất (Phần 2)

Ngoc Huynh

6. Rollbar

Rollbar giúp bạn nhanh chóng tìm lỗi trong các ứng dụng web, và bạn có thể sửa lỗi ngay trước khi chúng xảy ra. Ứng dụng nhanh chóng chỉ ra các lỗi bằng cách thu thập một loạt context data, bao gồm stack trace chi tiết, request parameters, URLs, môi trường, người dùng bị ảnh hưởng,… Những lỗi này sẽ được nhóm theo nguyên nhân cốt lõi, do đó bạn có thể dễ dàng thấy được những gì đang diễn ra trong ứng dụng.

Bạn có thể dễ dàng thiết đặt tính năng thông báo lỗi thông qua email hoặc các ứng dụng bên thứ ba như Slack hoặc HipChat. Rollbar làm việc được với nhiều loại ngôn ngữ và framework lớn. Nó cung cấp nhiều thư viện cho Ruby, Python, PHP, Node.js, JavaScript, Android, iOS, và Flash. Bạn cũng có thể tích hợp nó với hệ thống đang sử dụng Rollbar RESTful API.

7. Bugclipper

Bugclipper là một công cụ báo lỗi in-app, biến việc báo lỗi dễ như gửi tin nhắn vậy. Người dùng có thể chọn từ 3 phương thức báo lỗi như sau: screenshots, screen recordings, và crash videos. Bugclipper dễ dàng ghi lại những gì đang diễn ra trên màn hình. Người dùng chỉ việc chạm để ghi lại hình ảnh mành hình, miêu tả vấn đề, và xong rồi.

Bugclipper sẽ gửi vấn đề do người dùng báo về lên dashboard theo thời gian thực. Dashboard cho phép bạn quản lý tất cả sự cố trong ứng dụng, theo dõi tiến độ, và liên tục cập nhật với team.

8. Apteligent

Apteligent là một công cụ quản lý phát triển mạnh mẽ dành cho các mobile team doanh nghiệp. Công cụ thu thập thông tin thời gian thực trong mỗi giai đoạn phát triển ứng dụng, cho phép bạn ưu tiên và tóm tắt vấn đề, xác định sự cố trước khi ảnh hưởng đến người dùng. Với release console độc đáo của Apteligent, bạn cũng có thể theo dõi độ tương thích và ổn định của phiên bản ứng dụng mới nhất.

Dựa vào vị trí người dùng, bạn cũng sẽ biết cách tối ưu ứng dụng nhờ vào dữ liệu môi trường người dùng, chẳng hạn như quốc gia, nhà mạng, khả năng kết nối của thiết bị,…. Apteligent có hỗ trợ cho Android, Windows 10, HTML5 và có thể tích hợp với các framework lập trình nổi tiếng như Unity,PhoneGap, và Xamarin.

9. Promoter.io

Promoter cho phép bạn ghi lại phản hồi từ người dùng, và phân tích phản hồi của họ bằng cách sử dụng tính năng Net Promoter Campaigns. Khi sử dụng nền tảng web của công cụ, bạn có thể dễ dàng xây dựng và quản lý các chiến dịch feedback bằng email tùy chỉnh; hoặc phân tích chi tiết phản hồi của người dùng, và quản lý danh bạ khách hàng.

Với Promoter, bạn không cần phải sử dụng nhiều hệ thống để tương tác hiệu quả với người dùng; và duy trì sự trung thành ở họ.

10. Lighthouse

Lighthouse là công cụ theo dõi sự cố đơn giản giúp theo dõi tiến độ của dự án. Lighthouse đẩy mạnh hợp tác nhóm, và giúp bạn tiếp tục tập trung vào các công việc quan trọng hơn. Lighthouse tạo điều kiện tạo và gắn tag sự cố dễ dàng hơn, và tự động phân loại chúng. Công cụ tích hợp với dịch vụ chăm sóc khách hàng Tender cho phép nhân viên của bạn tạo ticket Lighthouse trực tiếp.

Bạn còn có thể tạo và phản hồi ticket ngay từ hộp thư đến của email; xem trạng thái của tất cả dự án cùng feed trên một giao diện overview đơn giản. Bạn có thể cài đặt milestone (cột mốc), lên kế hoặc tính năng, thiết lập ngày release, hoặc đính tài liệu và hình ảnh thẳng vào ticket để mà bất kỳ thành viên nào trong nhóm cũng có thể tìm thấy chúng dễ dàng

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://www.hongkiat.com/