10 công cụ mà mọi lập trình viên ngày nay đều nên sử dụng (Phần 2)

Ngoc Huynh

6. Bash và PowerShell: Các công cụ devops hiện nay rất tiện ích, nhưng sớm hay muộn thì có một số công cụ cũng sẽ không còn phù hợp nữa. Vì vậy, bạn cần phải biết cách viết một restart script cơ bản, biết code lỗi từ một câu lệnh, hoặc làm một vài điều trong một vòng lặp. Đó là những gì mà Bash (có trong Linux, nhiều Unixes, MacOS và Windows 10) và PowerShell của Microsoft cho phép bạn làm. Ngoài ra, bạn còn có thể cần biết đến một công cụ khác như Grep (đây là Select-String tương đương của PowerShell) và công việc của bạn sẽ trở nên hiệu quả hơn.

7. MongoDB: Bạn cần phải biết cách làm việc với ít nhất một cơ sở dữ liệu. Và MongoDB là cơ sở dữ liệu dễ học nhất.

8. Curl và Invoke-RestMethod: Hầu hết phần mềm bây giờ đều có REST API. Trên Mac và Linux, Curl là công cụ dòng lệnh cho phép bạn kiểm tra và tinh chỉnh và thậm chí là script chống lạị REST API. Trong PowerShell, đó là Invoke-RestMethod (mặc dù giống như mọi thứ trên PowerShell, nhưng nó đòi hỏi phải gõ nhiều hơn). Hiện nay, mặc dù cũng có các công cụ GUI khác như Postman, nhưng các nhà phát triển chuyên nghiệp thì cần nên chuyển sang sử dụng Curl và Invoke-RestMethod vì những lợi ích mà chúng mang lại.

9. Markdown: Đây là định dạng của README.md file trong GitHub. Bạn sẽ có thể đọc và viết một tài liệu Markdown đơn giản. Và đó là điều dễ dàng bởi vì nó chỉ có bảy ký hiệu: (# là tiêu đề, ## là tiêu đề phụ, * là bullet, __ và ** là bôi đậm, _ và * là chữ in nghiêng, `là khoảng cách, và — là break or rule). Các Markdown editors thường có phần mở rộng nhưng đó là những điều cơ bản. Từ ngôn ngữ đánh dấu cơ bản đó, bạn có thể có các slide, tệp PDF và HTML. Thường thì các định dạng đầu ra này có thể được định dạng nhất quán với CSS hoặc một số cách khác.

10. HTML cơ bản: Bạn là một nhà phát triển back-end. Và dù bạn phải phân tích cú pháp HTML hoặc làm một điều gì đó tương tự, thì bạn sẽ cần phải biết những điều cơ bản về ngôn ngữ đánh dấu web.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://www.infoworld.com