10 công cụ Linux GUI dành cho các nhà quản lý hệ thống

Ngoc Huynh

Có phải việc quản lý hệ thống Linux bằng câu lệnh đã gây ra nhiều khó khăn không? Dưới đây là 10 công cụ GUI (giao diện đồ họa người dùng) mà có thể khiến cho công việc của bạn – một nhà quản lý hệ thống Linux dễ dàng hơn.

Nếu bạn là một nhà quản lý hệ thống, thì có nghĩa là bạn phải biết rõ về Linux. Điều này là đặc biệt đúng khi bạn làm việc ở một môi trường phức tạp hơn. Nhiều tổ chức đã chuyển sang dùng Linux từ Windows, nơi mà mọi thứ được quản lý bằng công cụ GUI point-and-click (trở và nhấn). May mắn thay, Linux có nhiều công cụ GUI mà có thể giúp bạn tránh được việc phải sử dụng câu lệnh (mặc dù các nhà quản lý hệ thống đều đã quen với các câu lệnh).

1: MySQL Workbench

MySQL Workbench là một trong những công cụ được nhiều người yêu thích dùng để làm việc với cơ sở dữ liệu MySQL. Bạn có thể làm việc tại chỗ hay từ xa với công cụ GUI này. Nhưng MySQL Workbench không chỉ dùng để quản lý các cơ sở dữ liệu đã được tạo trước đó. Nó còn giúp bạn thiết kế, phát triển, và quản lý các cơ sở dữ liệu MySQL. Tính năng mới được thêm vào MySQL Workbench đó là khả năng dịch chuyển Microsoft SQL Server, Microsoft Access, Sybase ASE, PostgreSQL, và các đối tượng, các bảng (table) dữ liệu của RDBMS, sang MySQL. Vì vậy, MySQL Workbench là một công cụ đáng để bạn sử dụng.

2: phpMyAdmin

phpMyAdmin là một công cụ quản lý dành cho MySQL, nhưng chỉ dành cho nền tảng web. Mặc dù nó không có nhiều tính năng hấp dẫn như MySQL Workbench, nhưng đây là một công cụ thân thiện với người dùng hơn. Với phpMyAdmin, bạn có thể tạo và quản lý các cơ sở dữ liệu MySQL thông qua một trình duyệt web tiêu chuẩn. Điều này có nghĩa là bạn có thể cài đặt phpMyAdmin trên máy chủ Linux headless và kết nối với nó thông qua bất kỳ trình duyệt nào mà truy cập đến hệ thống máy.

3: Webmin

Webmin là một công cụ dựa trên nền tảng web dùng để quản lý các máy chủ Linux. Với Webmin bạn có thể quản lý hầu mọi khía cạnh của một máy chủ như tài khoản của người dùng, Apache, DNS, chia sẻ tệp tin, bảo mật, cơ sở dữ liệu v.v…

4: YaST

YaST là chữ viết tắt của Yet Another Setup Tool.  Nó cho phép cài đặt hệ thống đặc trưng của SUSE và openSUSE. Và nó có thể đóng vai trò vừa là công cụ cài đặt vừa là công cụ đặt cấu hình dành cho nền tảng. Với YaST bạn có thể lập cấu hình phần cứng, mạng và các dịch vụ và điều chỉnh sự bảo mật cho hệ thống. YaST được cài đặt mặc định ở tất cả các nền tảng SUSE và openSUSE.

5: Shorewall

Shorewall là một công cụ GUI dùng để lập cấu hình iptables (đây là một chương trình chạy ở không gian người dùng, cho phép người quản trị hệ thống có thể cấu hình các bảng củatường lửa trong nhân Linux (được cài đặt trong các mô đun Netfilter khác nhau) và lưu trữ các chuỗi, luật). Đúng vậy, chúng ta còn có nhiều công cụ GUI khác dùng để điều chỉnh sự bảo mật cho hệ thống, nhưng nhiều trong số chúng không thật sự tốt như Shorewall. Nếu một ứng dụng giống như UFW là một trong những security tuner tốt nhất dành cho máy tính để bàn, thì Shorewall là một công cụ tuyệt vời dành cho máy chủ. Với công cụ này, bạn có thể lập cấu hình cho gateway, VPN, traffic controlling (kiểm soát lưu lượng), blacklist (danh sách đen) v.v… Nếu bạn lo lắng về firewall (bức tường lửa), và bạn đang tìm kiếm một công cụ GUI để đảm bảo tính bảo mật, thì Shorewall là những gì bạn cần.

6: Apache Directory

Apache Directory là một công cụ dùng để quản lý bất kỳ máy chủ LDAP nào (mặc dù nó được thiết kế đặc biệt dành cho ApacheDS). Apache Directory là một ứng dụng Eclipse RCP và có thể đóng vai trò như là trình duyệt LDAP, trình biên tập schema, trình soạn thảo cấu hình ApacheDS, trình soạn thảo LDIF, ACI v.v… Ứng dụng cũng có phiên bản ApacheDS mới nhất, điều này có nghĩa là bạn có thể sử dụng nó để tạo ra một máy chủ DS cực nhanh.

7: CUPS

CUPS là một dịch vụ dành cho máy in của Linux và là một công cụ dựa trên nền tảng web để quản lý các máy in, printer classes, và print queues. Ngoài ra, công cụ còn cho phép sự xác thực Kerberos và sự quản lý từ xa. Một điều rất tuyệt của công cụ này đó là Sự hỗ trợ của nó dành cho hệ thống. Bạn có thể tìm hiểu gần như mọi thứ mà bạn cần để quản lý print server.

8: cPanel

cPanel là một trong những công cụ quản lý dựa trên nền tảng web tốt nhất dành cho bạn. Nó cho phép bạn lập cấu hình các trang, các trang web và dịch vụ của khách hàng, v.v… Với công cụ này bạn có thể lập cấu hình/quản lý mail, bảo mật, tên miền, ứng dụng, tệp tin, cơ sở dữ liệu…Điều trở ngại duy nhất đó là việc sử dụng cPanel sẽ không miễn phí.

9: Zenmap

Zenmap là một front end chính thức dành cho trình quét mạng Nmap. Với công cụ này, bạn có thể quét mạng một cách nhanh chóng và dễ dàng để khắc phục các sự cố. Sau khi quét, thậm chí bạn có thể lưu lại các kết quả. Mặc dù bạn sẽ không sử dụng công cụ này để quản lý trực tiếp hệ thống của mình, nhưng nó sẽ là một công cụ vô giá dùng để phát hiện các sự cố liên quan đến mạng.

10: Cockpit

Cockpit được tạo ra bởi Red Hat, giúp quản lý máy chủ dễ dàng hơn. Với công cụ này, bạn có thể xử lý các nhiệm vụ chẳng hạn như storage administration, journal inspection, khởi động/dừng các dịch vụ, và theo dõi nhiều máy chủ. Cockpit sẽ chạy trên Fedora Server, Arch Linux, CentOS Atomic, Fedora Atomic, và Red Hat Enterprise Linux.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://www.techrepublic.com/