10 công cụ khắc phục sự cố mạng mà dân IT nên biết (Phần 1)

Ngoc Huynh

Các công cụ khắc phục sự cố mạng là cần thiết cho mọi nhà quản trị mạng. Khi bắt đầu làm việc trong lĩnh vực mạng, điều quan trọng là phải có một tập hợp các công cụ có thể sử dụng để khắc phục nhiều loại sự cố mạng khác nhau.

Bài viết này sẽ giới thiệu đến với các bạn 10 công cụ phổ biến nhất, có thể giúp bạn khắc phục hầu hết các vấn đề về mạng.

10. Ping

Công cụ mạng được sử dụng phổ biến nhất là tiện ích ping. Tiện ích này được sử dụng để cung cấp một kiểm tra kết nối cơ bản giữa máy chủ yêu cầu và máy chủ đích. Nó sử dụng giao thức điều khiển tin nhắn internet (ICMP – Internet Control Message Protocol) có khả năng gửi một gói tin tới một máy chủ đích và một cơ chế để lắng nghe phản hồi từ máy chủ này. Nói một cách đơn giản là nếu máy chủ yêu cầu nhận được phản hồi từ máy chủ đích, có nghĩa là máy chủ này có thể truy cập được. Tiện ích này được sử dụng phổ biến để cung cấp một bức tranh cơ bản về nơi một vấn đề cụ thể có thể tồn tại. Ví dụ, nếu kết nối Internet bị ngưng tại một văn phòng, tiện ích ping có thể được sử dụng để xác định vấn đề tồn tại trong văn phòng hay trong mạng của nhà cung cấp Internet. Hình dưới đây là một ví dụ về việc sử dụng tiện ích ping để xác định trạng thái có thể truy cập của bộ định tuyến cục bộ.

9. Tracert/traceroute

Thông thường, khi tiện ích ping đã được sử dụng để xác định kết nối cơ bản, tiện ích tracert/traceroute có thể được sử dụng để xác định thông tin chi tiết hơn về đường dẫn tới máy chủ đích bao gồm việc định tuyến các gói tin và thời gian đáp trả của các gói tin trung gian. Hình dưới đây là ví dụ tracert được sử dụng để tìm đường dẫn từ một máy chủ bên trong một văn phòng tới google.com. Các tiện ích tracert và traceroute thực hiện cùng một chức năng nhưng hoạt động trên các hệ điều hành khác nhau, tracert cho Windows và traceroute cho các máy Linux/*nix.

8. Ipconfig/ifconfig

Một trong những thứ quan trọng nhất phải làm khi khắc phục sự cố mạng là tìm ra cấu hình IP cụ thể các máy chủ bị ảnh hưởng. Thỉnh thoảng thông tin này đã được biết khi địa chỉ được cấu hình tĩnh, nhưng khi sử dụng phương thức đánh địa chỉ động, địa chỉ IP của mỗi máy có thể thay đổi thường xuyên. Các tiện ích này có thể được sử dụng để tìm ra thông tin cấu hình, bao gồm ipconfig trên Windows và ifconfig trên các máy Linux/*nix. Hình dưới đây là ví dụ tiện ích ifconfig hiển thị thông tin cấu hình IP của một máy.

7. Nslookup

Một vài vấn đề mạng phổ biến nhất xoay quanh Hệ thống tên miền (Domain Name System – DNS). DNS được sử dụng để chuyển đổi các tên miền (VD: google.com) thành các địa chỉ IP (VD: 74.125.115.147). Khi hệ thống này không làm việc, hầu hết các chức năng mọi người đã dùng đều không thể sử dụng. Tiện ích nslookup có thể được sử dụng để tìm kiếm một địa chỉ IP cụ thể liên kết với một tên miền. Nếu tiện ích này không thể xử lý được thông tin này, đây là một vấn đề về DNS. Với các tìm kiếm đơn giản, nslookup có thể tìm kiếm các máy chủ DNS cụ thể để xác định một vấn đề với cấu hình mặc định các máy chủ DNS trên một máy. Hình dưới đây cho thấy các nslookup có thể được sử dụng để truy vấn thông tin liên quan tới một địa chỉ IP.

6. Netstat

Thông thường, một trong những thứ được yêu cầu phải xác định là trạng thái hiện tại của một kết nối mạng hoạt động trên một máy. Đây là thông tin rất quan trọng để tìm ra những nguyên nhân. Ví dụ, khi xác minh trạng thái của một cổng đang lắng nghe trên một máy hoặc kiểm tra và xem các máy từ xa đã kết nối tới một máy cục bộ trên một cổng cụ thể. Nó cũng có thể sử dụng để xác định các dịch vụ trên một máy liên quan với các cổng cụ thể. Hình dưới đây là một ví dụ sử dụng netstat để hiển thị các cổng hoạt động trên một máy Linux.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : https://www.pluralsight.com