10 chứng chỉ cần thiết trong sự nghiệp CNTT của bạn (Phần 2)

Ngoc Huynh

PMP – Project Management Professional

Vì có quá nhiều công việc CNTT ngày nay là dự án liên quan đến Chứng chỉ Project Management Professional từ Học viện Quản lý Dự án (Project Management Institute). Đây là một chứng chỉ có giá trị cho các nhà quản lý dự án. Chứng chỉ này đánh giá kiến thức quản lí dự án của ứng viên, gồm kĩ năng và kiến thức lập kế hoạch, thực thi, kế hoạch ngân sách và tổ chức dự án công nghệ.

Để biết thêm thông tin về chứng chỉ PMP, hãy truy cập vào trang web PMI PMP.

CompTIA Strata Green IT

Chứng chỉ Strata Green IT của CompTIA được thiết kế để nâng cao kinh nghiệm, kiến thức của các chuyên gia CNTT. Đây là một trong những chương trình chứng nhận mới nhất của CompTIA. Nó được thiết kế để chứng tỏ một ứng cử viên được đào tạo về quản lý cũng như các kỹ thuật ảo hóa. Chứng nhận cũng bao gồm đào tạo về việc phát triển và tính toán ROI cho các sáng kiến IT và kiến thức về các kỹ thuật xử lý chất thải thân thiện với môi trường.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang web CompTIA Strata Green IT.

CCNA – Cisco Certified Network Associate

CCNA đã trở thành tiêu chuẩn cho các chuyên gia mạng và CNTT làm việc trong các lĩnh vực liên quan đến mạng. Cisco Certified Network Associate chứng minh khả năng của bạn về cài đặt, định cấu hình, sử dụng và khắc phục sự cố mạng switch và router, bao gồm việc triển khai và xác minh kết nối đến các địa điểm từ xa trong mạng WAN.

Để biết thêm thông tin về chứng chỉ CCNA, hãy truy cập trang web CCNA Certification.

MCITP – Microsoft Certified IT Professional

Các chứng chỉ Microsft Certified IT Professional là danh sách các chứng nhận chuyên môn mới nhất của Microsoft. Chứng chỉ MCITP cho phép các chuyên gia CNTT thể hiện kỹ năng toàn diện trong việc lên kế hoạch, triển khai, hỗ trợ, duy trì và tối ưu hóa cơ sở hạ tầng CNTT.

Để biết thêm thông tin về chứng chỉ Microsoft Certified IT Professional, hãy truy cập trang web MCITP.

MCPD – Microsoft Certified Professional Developer

Đối với những ai có nhiệm vụ tạo và hỗ trợ các giải pháp phần mềm trong CNTT, chứng chỉ MCPD chứng nhận một bộ các kỹ năng cần thiết để triển khai, xây dựng, tối ưu hóa và quản lý các ứng dụng một cách thành công bằng cách sử dụng Microsoft Visual Studio và Microsoft .NET Framework.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập website của Microsoft Certified Professional Developer.

 

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://itmanagersinbox.com