10 add-on cần thiết của Atom

Ngoc Huynh

Atom của GitHub đang nhanh chóng phát triển thành một trong những trình biên tập code tốt nhất hiện nay với nhiều đặc tính hấp dẫn như:

. Phiên bản 1.0 đã được phát hành
. Dễ dàng cài đặt trên các hệ điều hành như Windows, Mac và Linux
. Tốc độ đã được cải thiện đáng kể
. Miễn phí

Số lượng các add-on đã tăng lên theo cấp số nhân, với hơn 750 theme và 2,400 package. Lý do là: Atom có thể được mở rộng khi sử dụng các công nghệ web. Nếu bạn đang có các dự án liên quan đến Node.js hay front-end, thì Atom là một lựa chọn tuyệt vời.

Việc cài đặt package thì vô cùng đơn giản. Bạn có thể cài đặt theo một trong hai cách sau đây:

1. Chọn + Install trong thẻ Settings (Cài đặt), sau đó hãy tìm kiếm package cần cài đặt theo tên, hoặc
2. Cài đặt theo câu lệnh sau: apm install <package-name>

Sau đây là 10 add-on cần thiết, giúp cho Atom tốt hơn bao giờ hết….

1. Seti UI và Themes

Seti làm cho Atom nhìn đẹp hơn và có nhiều biểu tượng dành cho các loại tệp tin khác nhau như SCSS, LESS, JSON, grunt configuration, gulp configuration….Kết hợp Seti với theme của Monokai dành cho Sublime-busting:

https://atom.io/themes/seti-ui
https://atom.io/themes/monokai-seti

2. Open Recent

Giống như Sublime, Atom sử dụng quản lý dự án dựa theo danh mục đơn giản. Open Recent package giúp Atom dễ dàng chuyển sang các danh mục hay tệp tin đã được sử dụng gần đây một cách dễ dàng:

https://atom.io/packages/open-recent

Nếu bạn cần đến một một điều gì đó tinh vi hơn, thì bạn hãy thử dùng qua Project Manager:

https://atom.io/packages/project-manager

3. TODO-show

TODO-show biểu thị các comment được phân tán qua dự án của bạn mà có chứa các từ khóa như TODO, FIXME và CHANGED, nhưng bạn cũng có thể thêm các biểu thức chính quy (Regex) của riêng mình:

https://atom.io/packages/todo-show

4. Minimap

Minimap là một trong những package phổ biến nhất của Atom, giúp hiển thị các code sít lại để có được sự điều hướng nhanh chóng

https://atom.io/packages/minimap

5. Highlight Selected

Khi bạn chọn lựa một keyword (từ khóa) hay biến trong Sublime Text hay Notepad++, thì tất cả các instance khác sẽ được hiển thị. Highlight Selected mang tính năng này đến với Atom và thậm chí là tốt hơn khi được kết hợp với minimap-highlight-seclected:

https://atom.io/packages/highlight-selected
https://atom.io/packages/minimap-highlight-selected

6. Auto-close HTML

Auto-close giúp bạn xác định rõ tag nào nên bổ sung inline (chẳng hạn như: <p></p> hay <li></li>) và tag nào tạo ra các block của dòng mới.

https://atom.io/packages/autoclose-html

7. Pigments

Pigments giúp phân tách màu sắc, nhận thức các biến của bộ tiền xử lý và thậm chí là thực hiện các chức năng thay đổi màu sắc:

https://atom.io/packages/pigments

8. Linter

Bạn có thể vận hành các linter bằng câu lệnh. Linter là một trong những add-on tốt nhất, và nhanh hơn các add-on khác:

Linter là một package quan trọng, cung cấp một API dành cho các add-on hỗ trợ khác: nhiều ngôn ngữ được hỗ trợ. Các phiên bản của HTML, CSS và JavaScript hoạt động ngay tức thì, nhưng hầu hết là phụ thuộc vào việc cài đặt các cơ chế đặc biệt hay cấu hình:

https://atom.io/packages/linter
https://atom.io/packages/linter-htmlhint
https://atom.io/packages/linter-csslint
https://atom.io/packages/linter-jshint

9. Indentation và Beautification

Các lập trình viên sẽ không bao giờ đồng ý liệu đó là các tab (thẻ) hay space trong hai, bốn hay tám ký tự. Nhưng với Auto Detect Indentation, bạn không cần phải lo lắng nữa. Ngoài ra, bạn có thể làm cho lập trình của mình phù hợp với những cài đặt của những người khác bằng cách sử dụng Beautification của Atom.

https://atom.io/packages/auto-detect-indentation
https://atom.io/packages/atom-beautify

10. Miscellaneous

Đầu tiên là Emmet (trước đây còn được gọi là Zen Code) mở rộng các expression giống như CSS sang HTML.

https://atom.io/packages/emmet

Nếu bạn đang tạo ra các dịch vụ web của REST, thì REST Client của Atom mang đến công cụ kiểm thử nhanh.

https://atom.io/packages/rest-client

Ngoài 10 add-on cần thiết của Atom mà chúng tôi giới thiệu trên đây, thì còn có những add-on cũng quan trọng không kém như: https://atom.io/packages/keycount, https://atom.io/packages/xkcd-comics(giúp thư giãn bằng cách đọc truyện cười của xkcd), https://atom.io/packages/asteroids (tạo ra hiệu ứng làm nổ code của bạn trong Asteroids).

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://www.sitepoint.com/